h

Zorg-avond bijzonder goed bezocht!

Op 22 april 2013 hield de SP Oirschot een informatieavond over de zorg. Er waren 85 mensen aanwezig die allemaal benieuwd waren wat er voor hen ging veranderen in de zorg.

De avond begon met een korte film over de zorg. Daarna stelden de panelleden zich voor. Aanwezig waren Henk van Gerven (2e Kamerlid SP en voormalig huisarts), Ingrid Leenders (regiocoach Buurtzorg), Hans Engels (Voorzitter WMO adviesraad Oirschot), Willy Evers (wethouder Gemeente Oirschot, VVD) en Frans Broekmans (Voorzitter KBO Oirschot).

Panel van links naar rechts: Frans Broekmans, Ingrid Leenders, Henk van Gerven, Hans Engels en Willy Evers

Henk van Gerven maakte zijn perspectief op de zaak helder: De zorgkosten zijn t.o.v. andere landen helemaal niet groter. We moeten ze alleen eerlijk verdelen; en daar ligt een politieke keuze. Ook de marktwerking, waardoor zorgverzekeraars steeds hogere winsten behalen, terwijl de zorgkosten stijgen, werd sterk veroordeeld. Ingrid Leenders vertelde over de Buurtzorg. Met gerichte, passende zorg, zonder teveel management, kan de zorg veel effectiever ingericht worden. Buurtzorg bewijst dat de zorg zoveel effectiever kan zijn. Hans Engels vertelde over de WMO-adviesraad. Deze adviesraad adviseert de gemeenteraad op het gebied van WMO-keuzes. Hij riep het publiek op, om kennis te komen maken met de WMO-adviesraad. Frans Broekmans van het KBO las een brief voor die hij toegestuurd had gekregen: een schrijnend verhaal van een bejaarde mevrouw die kreeg te maken met steeds meer kosten, en steeds minder service. En als laatste was wethouder Willy Evers aan het woord, die door middel van zijn eigen ervaringen in de zorg bepleitte, dat je altijd moet uitgaan van wat mensen nog wél zelf kunnen, en daar de zorg op moet aanpassen.

Er kwamen drie ingezonden casussen aan bod, die door het panel werden besproken. Ook het publiek mocht zich mengen in de discussie, waarbij het er met vlagen stevig aan toe ging. Binnen het panel was men het niet altijd met elkaar eens, maar men was redelijk eensgezind over het feit dat er forse bezuinigingen aan staan te komen. Zodra bekend is waar deze bezuinigingen komen te liggen, wil de SP Oirschot een vervolg op deze avond organiseren.

De SP Oirschot wil de werkgroep die deze avond organiseerde graag in het zonnetje zetten! Hieronder zie je de werkgroep, samen met Henk van Gerven.

U bent hier