h

Protestactie tegen de megastallen

In oktober 2011 heeft de SP Oirschot middels zelfgemaakte posters haar mening rondom de discussie over Intensieve veehouderij geuit.

Ludiek protest
Twee avonden (20 oktober en 23 oktober) hebben we aan het gemeentehuis diverse teksten geplakt waarmee we op ludieke maar duidelijke wijze onze afkeer van het nu gevoerde beleid (en het soms ontbreken daarvan) kenbaar hebben gemaakt. Eén van de teksten was: WETHOUDER PIET MACHIELSEN, NA JARENLANG VAN WANBELEID IS HET VOOR ECHTE OPLOSSINGEN NU DE HOOGSTE TIJD. In onze ogen is het beleid m.b.t. deze zaken namelijk regelrecht wanbeleid. Rechtstreeks belanghebbende mensen in de directe omgeving van reeds bestaande probleemgebieden zijn niet of pas te laat geïnformeerd, geluisterd is er pas na felle protesten maar echte oplossingen voor echte problemen zijn nog steeds niet aangedragen. Dit is overigens een kleine greep uit een dossier wat de schoonheidsprijs absoluut niet verdient en waar nog veel meer fout is gegaan (en gaat) dan alleen bovenstaande kritiek.

Het roer moet om
Het is duidelijk dat het roer om zal moeten. Niet alleen om de politiek niet nog verder schade toe te brengen (en het vertrouwen niet nog verder te verliezen), maar ook omdat de huidige koers (forse uitbreiding, al dan niet gedwongen door de banken) absoluut een doodlopende weg zal blijken voor veel boeren. Iets wat wij niet willen en waar niemand beter van wordt. De conceptvisie die er nu ligt, is op vele punten een verbetering van het beleid wat tot nu toe gevoerd is, maar blijft ook vaag op diverse punten en gaat soms niet ver genoeg in onze ogen. Het aantal dieren in Oirschot is nu al ontzettend hoog en men zou zeer kritisch moeten kijken of verdere verhoging van dit aantal nog wel moet en verantwoord is. Ook is het zeer de vraag of de (soms vooruitstrevende) plannen financieel haalbaar zijn. Ook is er de mogelijkheid dat diverse bedrijven uit mogen breiden en dat hierbij gebruik gemaakt wordt van de oude visie. Overigens is het extreem hoge aantal dieren (in Oirschot voornamelijk varkens en kippen) niet alleen een aantasting van het leefklimaat van de mensen die er direct mee te maken hebben (boeren en hun gezinnen zelf maar zeer zeker ook omwonenden) maar ook voor mensen die binnen de bebouwde kom van de diverse kernen in onze gemeente wonen. Fijnstof stopt niet bij een hek, toenemend vrachtverkeer beperkt zich ook niet tot het buitengebied en zo zijn er nog legio andere gevolgen mogelijk. Het geplande LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied) Stille Wille ligt overigens op korte afstand van een andere kern (want zo kan het genoemd worden), de Stille Wille zelf. Hier wonen honderden mensen bijeen. Die zullen straks omsloten worden door een LOG.

Democratie in Oirschot...
Op een ludieke manier wilden we voor, tijdens en na de raadsvergadering kenbaar maken wat we van diverse zaken vinden. We hingen posters op in de hal van het gemeentehuis en buiten aan de twee muurtjes voor het gebouw. Later bleek dat men nog tijdens de raadsvergadering de posters al verwijderd had. Een manier van handelen die wij erg betreuren. In onze ogen hoort het kenbaar maken van een mening (op een nette manier) bij een werkende democratie. Met het oog hierop hebben we in het verleden overigens al meermaals gevraagd om op enkele plaatsen in onze gemeente ruimte (d.m.v. aanplakborden) te creëren waarop partijen, maar ook burgers en eventueel bedrijven, hun boodschap kwijt kunnen. Als dit op een fatsoenlijke manier gedaan wordt, is dit in onze ogen een verrijking voor een werkende democratie.

U bent hier