h

Geslaagde huurdersbijeenkomst

In juni 2010 heeft de SP Ledenwerkgroep Oirschot een geslaagde bijeenkomst georganiseerd voor de huurders in de gemeente Oirschot. De gemeenteraad van Oirschot staat op het punt om het gemeentelijk Woningbedrijf Oirschot (WBO) van de hand te doen. De SP Ledenwerkgroep vond het wenselijk om de huurders de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Goede opkomst en een deskundig panel
SP’er Jan van Houtum was blij met de opkomst: ‘zo’n 60 tot 70 mensen waren aanwezig en daar zijn we erg blij mee’. Door middel van een door de werkgroep verspreidde brief zijn de huurders uitgenodigd voor deze avond. Het panel voor deze avond bestond uit Heleen Simons (Nederlandse Woonbond), Piet Machielsen (verantwoordelijk wethouder), Sander Putmans (Huurdersraad Oirschot) en Paulus Jansen (SP Tweede Kamerlid met onder andere huurderszaken in zijn portefeuille). Directeur Ger Glezer van het WBO was helaas vanwege ziekte niet aanwezig. Het panel kreeg vele vragen vanuit de zaal en kon hier meestal prima antwoord op geven. De meer specifieke en op de persoonlijke situatie gespitste vragen aan wethouder Machielsen worden door hem later beantwoord gezien de tijd.

Huurders hebben een belangrijke taak
Gaandeweg de avond werd steeds meer duidelijk dat er voor de Oirschotse huurders en de Huurdersraad Oirschot de komende periode een belangrijke taak is. Woordvoerder Sander Putmans zei hierover het volgende: ‘de Huurdersraad maar vooral ook iedereen die huurder is moet komende tijd scherp in de gaten houden dat de huurdersbelangen op de eerste plaatsen blijven staan’. De Huurdersraad Oirschot heeft op deze bijeenkomst brieven met punten voor een eventuele overdracht of verkoop van het WBO uitgedeeld zoals deze ook gegaan is naar de Oirschotse politiek.

Advies voor de Oirschotse politiek
SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen had enkele tips voor de Oirschotse politiek en wethouder Machielsen als aanwezige en verantwoordelijke in het bijzonder. Jansen heeft gehamerd op een gematigd huurbeleid (geen grote stijgingen van huren) en het afzien van opbrengst van het WBO en de keus om daarin de huurdersbelangen helemaal centraal te stellen. Wethouder Machielsen heeft over een begrote opbrengst of de keus hierin en de huurstijgingen geen mededelingen gedaan. Wel gaf Machielsen aan dat het realiseren van de woonvisie (inhaalslag sociale woningbouw) wat hem betreft volledig de aandacht krijgt en dat geleerd zal worden uit fouten die in het verleden gemaakt zijn. De inbreng van Machielsen was positief en hij gaf kundig antwoord op de vragen.

Positief gevoel
De wethouder complimenteerde de SP Werkgroep met het organiseren van de huurdersavond. Dat had de gemeente eigenlijk al veel eerder moeten doen, zo gaf hij ruiterlijk toe. Frans van Hoof van de SP Ledenwerkgroep Oirschot leidde de avond als voorzitter en deed dit prima. Van Hoof had er het volgende over te melden; ‘ik denk dat we als SP Ledenwerkgroep positief kunnen terugkijken op een geslaagde avond waarin mensen hun zegje hebben kunnen doen en waarin het panel op een goede wijze antwoord en uitleg heeft gegeven’.

U bent hier