h

Overhandiging van ruim 3.500 handtekeningen tegen sluiting van bibliotheken

In september 2011 heeft een groepje SP'ers maar liefst zo'n 3.500 handtekeningen afgegeven op het gemeentehuis van Oirschot. De handtekeningen zijn aangeboden aan wethouder Piet Machielsen en hebben de bedoeling om kenbaar te maken dat een groot deel van de Oirschotse bevolking wil dat de bibliotheken in de gemeente Oirschot niet gesloten worden.

Eerste vrijdag van september
Bij wijze van ludieke overhandiging werd een koffertje met daarop 'Eerste vrijdag van september' overhandigd aan de wethouder (als parodie op het koffertje van de 'Derde dinsdag van september' later deze maand). Verders werd een boek overhandigd met daarin enkele wijsheden.

Kijken naar bezuinigingsmogelijkheden is prima, sluiten niet
Wethouder Machielsen gaf aan dat hij vroeger vaak bij de bibliotheek kwam en een fanatiek lezer is. Ook gaf hij aan dat de bibliotheek veel geld kost en dat men voor een bezuinigingstaak staat. Wij zijn van mening dat kijken naar mogelijkheden om de bibliotheken in onze gemeente draaiend te houden met minder kosten prima is maar dat sluiting een aanslag op de leefbaarheid is. Een gemeente met bijna 18.000 inwoners hoort in onze ogen te beschikken over deze faciliteiten.

We hebben met onze handtekeningenactie de politiek dichterbij de mensen gebracht, iets waar de gemeente Oirschot al geruime tijd naar streeft. En met succes, want de bibliotheek is mede door onze actie open gebleven.

U bent hier