h

Tevredenheidsonderzoek onder Laurentius huurders in Oirschot

In november en december 2012 heeft de Oirschotse SP deur-aan-deur alle Laurentius huurders benaderd voor een enquête. Deze maanden waren verre van ideaal voor een onderzoek, toch waren er 136 respondenten. Dit komt neer op zo'n 15% van de Laurentius-huurders, wat een representatief beeld geeft.

Tevreden en ontevreden huurders
Het was opvallend dat er zowel zeer tevreden, als erg ontevreden huurders waren. We kregen vooral veel signalen over de sterke huurverhogingen bij mutaties. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe bewoner komt, of wanneer er isolatie is aangebracht.

Klachtafhandeling
Een schrijnend verhaal ging over een lekkage. Pas twee weken na de klacht kwam er iemand kijken. Na de reparatie had deze persoon nog steeds last van deze lekkage. Op de mails die deze persoon daarop verstuurde is vervolgens geen reactie meer gekomen.

Doorstroming
Verder kwam aan het licht dat de doorstroming alles behalve makkelijk is. Tweeverdieners verdienen samen teveel om door te kunnen stromen, maar verdienen samen te weinig om een hypotheek te kunnen nemen. In omliggende dorpen en in Breda wordt slechts gekeken naar de hoofdverdiener, zodat doorstroming mogelijk is, in Oirschot geldt er een (SRE?) regeling die dit dus belemmerd.

Onderhoud
Er waren meldingen van mensen die in 14 jaar tijd alleen een nieuwe ketel kregen, er was verder niets aan onderhoud gedaan. De Moriaan kampt al 3 jaar met rioolproblemen. Veel onderhoud was beloofd, maar na de overname door Laurentius werden deze plannen in de ijskast gezet. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het onderhoud onvoldoende.

Laurentius vs. Gemeentelijk woonbedrijf
Ruim 60% van de ondervraagden verkiest het oude gemeentelijke woningbedrijf boven Laurentius.

De resultaten werden gepresenteerd op de huurdersavond in april 2013 in het bijzijn van interim-directeur Karin Rosielle en wethouder Piet Machielsen. Een mooie selectie van de resultaten werd gepubliceerd in 'De Uitstraling'.

U bent hier