h

Succesvolle thema-avond wonen / huren / Laurentius

Op 8 april 2013 was onze thema-avond over wonen, huren en Laurentius. De zaal was goed gevuld met verontruste huurders. De avond begon met de presentatie van het onderzoek dat we eind november hebben uitgevoerd. De resultaten waren niet overwegend negatief, maar ook niet geheel positief. We lieten vooral zien dat sommige mensen het niet hadden getroffen met het onderhoud, met de slechte staat van de woning, of dat sociale huurwoningen niet voor iedere doelgroep bereikbaar bleken. Daarnaast had 60% van de onderzochte huurders een voorkeur voor het oude woningbedrijf, boven huidige verhuurder Laurentius.

Daarna ging interim directrice Karin Rosielle bijzonder openhartig in op de problemen bij Laurentius. Daarbij kwam o.a. het nieuws dat Laurentius haar woningbezit gaat afstoten, en gaat verkopen aan een andere partij.
Vervolgens vertelde Paulus Jansen (Tweede Kamer lid SP) over de problemen waar huurders en verhuurders mee te maken gaan krijgen, zoals de verhuurdersheffing die voor een groot deel door huurders zal moeten worden opgehoest, en de stijgende huurkosten. De heftige boodschap raakte duidelijk de zaal!

Tenslotte sloot Piet Machielsen nog enigszins positief af met de woningbouwplannen voor Oirschot en de methodes die hij wil inzetten om deze woningen betaalbaar en bereikbaar te houden. Vanuit de zaal kwamen erg goede vragen, en met deze interessante sprekers en grote opkomst, mogen we spreken van een zeer geslaagde avond.

U bent hier