h

Enquête in de Pullen en de Helleweikes

In maart en april 2009 hebben we in de Oirschotse wijken de Pullen en Helleweikes 550 enquêteformulieren verspreid. De meeste bewoners zijn tevreden over de leefbaarheid van hun wijk. Ontevreden is men over het tekort aan parkeerplaatsen, de overlast van hondenpoep, het gebrekkige onderhoud van het groen en de trottoirs en de overlast van vandalisme in bepaalde straten. Bewoners reageren positief op het SP-initiatief.

Hoge respons van vijftig procent
Er zijn ongeveer 550 formulieren verspreid waarvan er 274 opgehaald zijn. Dat is een hoge respons van vijftig procent. Bewoners zijn met name tevreden over de verkeersveiligheid, de speelvoorzieningen en de algemene voorzieningen in de wijken en geven hun wijk het cijfer 7,6. Van de huurders is het merendeel tevreden over het onderhoud van de woningen, de klachtenafhandeling en klantvriendelijkheid van het gemeentelijke woningbedrijf, dat met een 6,5 gewaardeerd wordt. De leefbaarheid van Oirschot wordt gewaardeerd met een 7,4. De dienstverlening van de gemeente scoort met 6,6 lager. De politiek komt er een stuk slechter van af: het college van B&W krijgt een 5,4 en de gemeenteraad moet het doen met een 5,1.

Verbeterpunten
Opvallend is dat 41% van de ondervraagden vindt dat er flink wat overlast is in de buurt. Dat behelst niet alleen de overlast van hondenpoep, maar ook van vernielingen en inbraken. Met name het gebied rond de Michiel de Ruyterlaan heeft daar last van en bewoners zijn ontevreden over de afhandeling door de politie. Bijna de helft van de respondenten vindt dat de gemeente voor beter onderhoud van de wijk moet zorgen, vooral van het groen en de trottoirs. Iets meer dan de helft, namelijk 55%, is van mening dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Van de huurders zegt 37% dat klachten niet of onvoldoende verholpen zijn. Ook willen een aantal bewoners meer speelvoorzieningen voor de jeugd van 12-16 jaar.

Aanbevelingen
Op grond van de mening van de bewoners komt het rapport tot de volgende aanbevelingen:

  • Beter onderhoud van groen, stoepen en straatverlichting
  • Onderzoek naar tekort aan parkeerplaatsen
  • Actief optreden van politie naar vernielingen en inbraken
  • Beter hondenuitlaatbeleid om overlast hondenpoep terug te dringen
  • Speelvoorziening voor de jeugd van 12-16 jaar
  • Woningbedrijf moet klachten alsnog verhelpen
  • Markt autovrij maken
  • Oplossen onveilige situatie bij rotonde Lidl-Rijkesluisstraat en bij basisschool De Linde
  • Meer betaalbare woningen voor starters en senioren
  • De politiek moet professioneler optreden en ophouden met partijpolitiek en persoonlijk gehakketak

Enthousiaste reacties bewoners
Werkgroeplid Frans van Hoof: ‘Het blijkt telkens maar weer dat veel mensen het op prijs stellen dat we langs de deur gaan en hun mening vragen. Dat doet geen enkele andere partij in Oirschot. Het contact met gewone mensen werkt ook enorm motiverend voor de leden van onze werkgroep.

Overhandiging rapport
Frans van Hoof en Jan van Houtum, leden van de SP-werkgroep Oirschot, hebben het rapport over de enquête in de Oirschotse buurten De Pullen en Helleweikes overhandigd aan wethouder Mathijssen en een ambtenaar die belast is met buurtbeheer/buurtpreventie. De wethouder kon het SP-initiatief wel waarderen. Het rapport werd ook nog overhandigd aan de buurtvereniging en het buurtbeheer De Pullen. Alle bewoners van de beide buurten werden via een folder geïnformeerd over de resultaten en de reactie daarop van de gemeente.

U bent hier