h

Gemeentehuis Oirschot te huur gezet

In de ochtend van 28 augustus 2012 heeft de SP Oirschot (bij wijze van ludieke actie) diverse leegstaande Laurentius huurwoningen en het gemeentehuis ‘te huur’ aangeboden. Jongeren kunnen in het gemeentehuis voor € 100,- per maand een kamer huren. Dit deden wij omdat wij ons grote zorgen maken over de woningnood onder Oirschotse jongeren, de uitverkoop van het huidige aanbod aan sociale (huur)woningen en het gebrek aan concrete plannen voor (de bouw van) nieuwe sociale (huur)woningen. Hieronder vindt u foto's van de actie en een gedeelte van de actie-brief:

Om de huidige situatie even helder te schetsen: Oirschot heeft minder dan 15% aan sociale (huur)woningen. Dit is minder dan de helft van het landelijke gemiddelde, een bijzonder laag aantal.

Dat dit problemen oplevert blijkt uit het massaal wegtrekken van de Oirschotse jeugd naar buurgemeenten, omdat ze daar goedkoper kunnen wonen. Diverse verenigingen hebben nu al te kampen met een tekort aan aanwas en een gebrek aan jonge vrijwilligers, waardoor de kansen groter worden dat ze zullen ophouden te bestaan. Ook basisscholen (waarin nu flink wordt geïnvesteerd) hebben te maken met een teruglopend leerlingenaantal. De sterke vergrijzing (zoals o.a. voorspeld in het rapport ‘Zicht op de woningmarkt in Oirschot’ door onderzoeksbureau SOAB) is een grote bedreiging voor een gezonde bevolkingsopbouw en de sociale cohesie. Het woningnoodprobleem heeft dus een enorme impact op onze samenleving: het is een aanslag op de leefbaarheid van onze dorpen. De leefbaarheid waar de huidige politiek zo driftig in investeert.

In april 2011 heeft de gemeente Oirschot het eigen woningbedrijf (na haar jarenlang uitgemolken te hebben voor andere doeleinden) verkocht aan woningcorporatie Laurentius. Hiermee zou er een inhaalslag gemaakt gaan worden in de bouw van sociale (huur)woningen. Wij hebben toen al gewaarschuwd voor de risico’s die privatisering met zich meebrengt, en we hebben tot nu toe geen ongelijk gekregen. Vanwege de financiële problemen bij Laurentius en boterzachte afspraken uit de koker van de Gemeente Oirschot (een van corruptie en van andere strafbare feiten verdachte oud-directeur buiten beschouwing gelaten) komt Laurentius bijna geen enkele gemaakte afspraak na. Zoals bekend geworden gaan er geen nieuwe bouwprojecten gestart worden. Wethouder Machielsen zegt op zoek te zijn naar andere partijen die deze bouwprojecten van Laurentius kan overnemen. Wij hebben echter grote twijfels of deze partijen ook sociale (huur)woningen zullen gaan bouwen.

Ondanks het grote tekort en het gebrek aan nieuwe woningen worden diverse huurwoningen, o.a. in de Dr. Feijstraat in Oirschot en de Caluna in Middelbeers niet verhuurd. Ze staan ondanks de woningnood al maanden leeg. Wij hebben concrete aanwijzingen dat deze huurwoningen zullen worden verkocht, waardoor het aanbod (dat al behoorlijk krap is), nu nog kleiner wordt! Overigens zijn er eerder ook al diverse sociale (huur)woningen verkocht.

Het mag duidelijk zijn dat Laurentius en de Gemeente Oirschot (die geen actie lijkt te ondernemen en maar mondjesmaat communiceert) er dus een behoorlijk potje van maken en hebben gemaakt. Wij eisen daarom dat:

  • de leegstaande (huur)woningen onmiddellijk zullen worden verhuurd,
  • er een grote prioriteit komt te liggen op het onmiddellijk bouwen van sociale (huur)woningen met de uit de verkoop van het woningbedrijf verkregen middelen,
  • er onmiddellijk oplossingen komen waardoor jongeren voor maximaal € 300,- in Oirschot een huis, appartement, studio of kamer kunnen gaan huren
  • en dat Laurentius zijn afspraken (ook richting de huidige huurders) gaat nakomen.

P.s.: We laten hiermee buiten beschouwing dat de prijzen van sociale (huur)woningen wat ons betreft alles behalve sociaal kunnen worden genoemd: huurbedragen vanaf € 554,- per maand of aankoopbedragen van bijna 2 ton…(!!)

U bent hier