h

Protesteren tegen mestfabrieken en bulk-veehouderij

Op 18 mei 2013 zijn een aantal Oirschotse SP leden naar Amsterdam getrokken om daar te demonstreren tegen de bulk-veehouderij en tegen mestfabrieken. We willen verkleining van de TE grote veestapel, eerlijke prijzen voor de veehouders en zorgvuldige omgang met natuur, dier en mens. Geen bulk, maar kwaliteit. Op de 'Verbond van Oirschot'-pagina (zie menu) leest u meer over onze visie op de veehouderij.

Henk van Gerven (SP Tweede Kamerlid) spreekt de menigte toe.

Henk van Gerven (SP Tweede Kamerlid) loopt met ons spandoek mee

Eerder protest in Den Bosch op 22 maart 2013:

U bent hier