h

SP Ledenwerkgroep Oirschot overhandigd meer dan 500 handtekeningen aan wethouder en directeur Woningbedrijf Oirschot

In november 2010 werden 502 handtekeningen overhandigd aan wethouder Piet Machielsen van de gemeente Oirschot. Het pak handtekeningen was vergezeld van een brief met daarin nogmaals een uiteenzetting van de zorgen die de werkgroep heeft en deelt met honderden andere mensen in de gemeente Oirschot over de verkoop van het gemeentelijk woonbedrijf.

Verkoop voor een symbolisch bedrag
De SP pleit voor een verkoop tegen een symbolisch bedrag in plaats van een verkoop voor een aantal miljoenen. Deze stelling werd dus door 502 van de bijna 900 huurders door middel van hun handtekening gesteund. In de brief staat o.a. het volgende: ‘Verkoop van een gemeentelijk woningbedrijf voor een symbolisch bedrag is op meerdere plaatsen in Nederland toegepast en is dan ook geen noviteit. Gezien ervaringen uit het verleden is het gevaar heel reëel dat het verkoopbedrag dat door de overnamekandidaat betaald moet worden niet gebruikt zal worden voor het realiseren van de noodzakelijk sociale woningbouw in de gemeente Oirschot of het anderszins op peil houden en brengen van woningen in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen.’

Informatievoorziening aan huurders en een duidelijk signaal
Vele huurders gaven aan niet gelukkig te zijn met de gang van zaken en de procedure rondom de toekomst van het Woningbedrijf. Een gebrekkige informatievoorziening is een vaak terugkerende klacht. Mensen willen ook dat absoluut voorkomen wordt dat er weer geld wat bestemd is voor huurders besteedt gaat worden aan andere dingen in de gemeente Oirschot. De moeilijke situatie omtrent het grote woningtekort moet opgelost worden. Huurders laten met dit groot aantal handtekeningen zien dat de gemeenteraad zich goed moet beseffen dat huurders mee kijken en kritisch durven te zijn. De meer dan 500 mensen die hebben getekend mogen absoluut niet worden genegeerd!

Veel positieve reacties
Jozee Kat van de Ledenwerkgroep was blij om goede respons op het initiatief te zien: ‘Mensen waarderen onze inzet en lijken het met ons eens te zijn dat de belangen van huurders het beste gegarandeerd zijn met een overdracht’. Met diverse mensen werd een kort praatje gemaakt en de werkgroep mocht op veel sympathie rekenen. Een vrouw tekende en zei hierbij ‘Samen staan we sterk’, iets dat we alleen maar kunnen beamen.

U bent hier