h

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Onderzoek uitbreiding geitenstal Heiakkerweg

Op 31 maart 2015 werd in de gemeenteraad besloten of een geitenhouder aan de Heiakkerweg 2b in Middelbeers zou mogen uitbreiden tot maximaal 2,7 ha. Vanwege de overlast die buurtbewoners sowieso al ervaren, besloot de SP Oirschot een enquete te houden, zowel online als deur-tot-deur.

Het betreffende bedrijf heeft nu

Heiakkerweg
een omvang van 1,5 hectare en wilde naar een omvang van 2,7 hectare en daarmee zou het bedrijf het aantal dieren uitbreiden van 700 geiten naar 1700 geiten.

In de visie en kadernota intensieve veehouderij (van de gemeente Oirschot) wordt uitgegaan van een omvang van maximaal 1,5 ha. voor een intensieve veehouderij. De ondernemer voldoet hiermee dus niet aan het uitgestippelde beleid van de gemeente.

Hiervoor werd ontheffing aangevraagd omdat de ondernemer allerlei maatregelen zou willen treffen om de duurzaamheid te verhogen.

Echter werd eind 2012 in de buurt van deze geitenstal een andere veehouder uitgekocht (1,3 miljoen van zowel gemeente als provincie) om de overlast voor de buurt te verminderen.

Zo'n 80% van de ondervraagden bleek het tegenstrijdig te vinden wanneer het bedrijf zou mogen uitbreiden, terwijl eerder een veehouder werd uitgekocht om overlast voor de buurt te verminderen. Bijna 90% van de omwonenden bleek tegen uitbreiding.

De SP vroeg uitgebreid aandacht voor de standpunten van de omwonenden via de lokale media.

Uiteindelijk werd in de raad het voorstel tot uitbreiding afgewezen, met slechts 2 stemmen voor.

U bent hier