h

SP Oirschot / De Kempen stelt vragen over intensieve varkenshouderij - deel 2

6 oktober 2018

SP Oirschot / De Kempen stelt vragen over intensieve varkenshouderij - deel 2

Foto: mli maeder / Pexels

Als SP afdeling Oirschot / De Kempen maken we ons ernstig zorgen over twee actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij: gaat de aangekondigde warme sanering van de varkenshouderij echt iets opleveren en  hoe zit het met de controle in de Kempen op slecht functionerende luchtwassers?

Als SP afdeling hebben we in een brief vragen daarover voorgelegd aan de 5 Kempen-gemeenten.

Bergeijk houdt de boot zo veel mogelijk af. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij het Rijk, en de verantwoordelijkheid van de gemeente is gedelegeerd. “We houden ons aan de regeling”, aldus de gemeente Bergeijk.

Vanuit Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden kregen we een gezamenlijk afgestemde reactie.

Wat betreft de warme sanering zijn deze 4 Kempengemeenten ook wat afwachtend in hun antwoord: dit gaat om een regeling van de Rijksoverheid, we wachten af.
Ook voor wat betreft de luchtwassers leggen  de 4 Kempengemeenten de verantwoordelijkheid neer bij de Rijksoverheid. Ze gaan niet in op problemen bij de controle en het toezicht op het presteren van de luchtwassers. En dat is toch echt de taak van de gemeente!

Tien jaar geleden koos de rijksoverheid voor luchtwassers en marktwerking. Helaas kwamen er daardoor ook goedkope, slechte luchtwassers op de markt. De gemeenten blijken de luchtwassers niet te kunnen controleren. Nu wijst iedereen naar iedereen, en omwonenden zitten nog steeds in de stank.

In ons uitgebreid verslag (zie bijlage) vind je ook enkele links voor meer achtergrond, plus alle ontvangen antwoorden.

Reactie toevoegen

U bent hier