h

Veehouderij

14 juli 2019

Landbouw radicaal anders

Foto: SP Boxtel / SP Boxtel

We zien keer op keer dat het in de landbouw helemaal fout gaat. Door schaalvergroting zijn allerlei problemen ontstaan, zoals Q-koorts, legionella, Fipronileieren, insectensterfte, mestoverschotten enzovoort. De SP is daarom van mening dat het radicaal anders moet.

Lees verder
6 oktober 2018

SP Oirschot / De Kempen stelt vragen over intensieve varkenshouderij - deel 2

Foto: mli maeder / Pexels

Als SP afdeling Oirschot / De Kempen maken we ons ernstig zorgen over twee actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij: gaat de aangekondigde warme sanering van de varkenshouderij echt iets opleveren en  hoe zit het met de controle in de Kempen op slecht functionerende luchtwassers?

Lees verder
26 juli 2018

SP Oirschot / De Kempen stelt vragen over intensieve varkenshouderij

Foto: mali maeder / Pexels

Als SP afdeling Oirschot / De Kempen maken we ons ernstig zorgen over twee ontwikkelingen in de intensieve varkenshouderij.

Lees verder
14 april 2017

Niet blij met nieuw provinciaal mestbeleid

Foto: Skeeze / Pixabay

Recentelijk heeft de Provincie een gewijzigde Verordening Ruimte voorgesteld die met name nieuwe regels geeft voor de verwerking van mest in Brabant. Dit voorstel ligt nu ter inzage en zal in juni door de Provinciale Staten worden vastgesteld. In een zienswijze heeft onze SP-afdeling haar zorgen richting provincie geuit.

Lees verder
23 mei 2016

Huisartsen vragen om slot op veestapel

Foto: Jedidja / Aritha / Pixabay

Zeven huisartsen uit Reusel-De Mierden pleiten voor een direct verbod op nieuwe stallen in Brabant. Hun patiënten worden onrustig en ook daadwerkelijk ziek van de groeiende veehouderij, zo zei Willem Sanders als woordvoerder van de huisartsen tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis.

Lees verder
6 maart 2016

Gezonde leefomgeving moet centraal staan in regionale mestdialoog

Foto: dung, uitsnede, Ard Hesselink / dung, uitsnede, Ard Hesselink

Het herstel van een gezonde leefomgeving in Brabant en krimp van de veestapel moet centraal staan in de zogenaamde Regionale Mestdialoog van de provincie. Niet de mestverwerking. Dat vinden de SP-afdelingen van Bernheze, Boxmeer, Gemert-Bakel en Oirschot. Zij onderschrijven daarmee de voorwaarden die het Brabantse Burgerplatform Minder Beesten en de milieuorganisaties rond de dialoog op tafel hebben gelegd.

Lees verder
25 januari 2016

Bezoek aan biologisch geitenbedrijf van Michael Borsten

Foto: DeGeitenwinkel / www.degeitenwinkel.nl

In het verkiezingsprogramma van de SP pleiten wij voor een gezonde veehouderij. Wij kunnen dit niet beter toetsten dan door op bezoek te gaan bij bedrijven die al een heel eind op de goede weg zijn. Wij kunnen wel bepaalde standpunten hebben maar zijn die ook uitvoerbaar voor biologische of gangbare bedrijven.

Lees verder
25 september 2015

Interessante veehouderij thema-avond

Foto: Chräcker Heller / Pixabay

Op donderdagavond 17 september waren naast SP leden ook omwonenden van veehouders en diverse belangengroepen op bezoek bij een thema-avond over de veehouderij, georganiseerd door de SP Oirschot.

Lees verder
31 augustus 2015

Kerngroepbijeenkomst over de veehouderij

Foto: Skeeze / Pixabay

Donderdag 17 september organiseren we voor alle leden van de SP afdeling Oirschot een kerngroepbijeenkomst over “de veehouderij”.

Lees verder
18 mei 2015

SP in coalitie Provinciale Staten

Foto: SP partijbestuur / De Nieuwe Lijn - 15 mei

Tijdens een ingelaste regioconferentie (9 mei) van de SP Noord-Brabant hebben de afgevaardigden van de lokale SP afdelingen vóór deelname aan de coalitie en vóór het coalitieakkoord gestemd. Voor de afdeling Oirschot waren Thea Cichy - van Gessel en Frans van Boekhold aanwezig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier