h

Landbouw radicaal anders

14 juli 2019

Landbouw radicaal anders

Foto: SP Boxtel / SP Boxtel

We zien keer op keer dat het in de landbouw helemaal fout gaat. Door schaalvergroting zijn allerlei problemen ontstaan, zoals Q-koorts, legionella, Fipronileieren, insectensterfte, mestoverschotten enzovoort. De SP is daarom van mening dat het radicaal anders moet.

 

De SP heeft haar visie op landbouw beschreven in een nieuw rapport: 'Aarde, boer en consument verdienen beter'. Met deze visie wil de SP constructief meedenken over de omslag die de landbouw moet maken.

Op 28 mei jongstleden overhandigden Tweede Kamerlid Frank Futselaar en Jules Iding van de SP de nieuwe landbouwvisie van de partij aan landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). SP-raadslid Frans Sannen uit Boxtel was ook bij de overhandiging aanwezig. Hij heeft in het voortraject een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe visie.

In de visie van de SP worden zowel boeren als consumenten beter beschermd tegen uitwassen van de wereldwijde marktwerking. Daarvoor is ook gericht ingrijpen van de overheid nodig. De overheid zou onder andere moeten ingrijpen op de volgende gebieden: macht agrimultinationals terugdringen, stoppen met het gesleep van krachtvoer en kunstmest over de wereld, stoppen met mestverwerking, inkrimpen van de veestapel, uitbannen van drugscriminaliteit in het buitengebied en biologische in plaats van chemische gewasbescherming.

Frank Futselaar benadrukte dat de zelfstandigheid en het inkomen van boerenbedrijven onder druk staat. 40% van de veeboeren verdient minder dan 22.500 euro per jaar. De stille armoede op het platteland neemt toe. 80% van de Europese landbouwsubsidies belandt bij 20% van de boeren. De minister complimenteerde de SP-delegatie met de visie en de oproep voor een maatschappelijke discussie.

Ook in de vijf gemeenten in de Brabantse Kempen is dringend behoefte aan dialoog tussen boeren en consumenten, en nieuw beleid vanuit de gemeente. Deze visie kan daarbij een startpunt zijn.

Het complete rapport 'Aarde, boer en consument verdienen beter' vind je hieronder in de bijlage. We roepen lezers op hun mening te geven over de nieuwe landbouwvisie van de SP. Je kunt dat doen door hieronder een reactie te geven. Of neem contact op met de afdeling.

Reactie toevoegen

U bent hier