h

Toekomst bibliotheek in de foyer?

31 mei 2019

Toekomst bibliotheek in de foyer?

Foto: F van Boekhold / SP Oirschot

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2019 stond de toekomst van De Enck op de agenda. Ook werd er gesproken over een nieuwe centrumvisie voor Oirschot. Steuncomité Bibliotheek Oirschot greep die gelegenheid aan om opnieuw aandacht te vragen voor de bibliotheek.

Woordvoerder Wilma van Heerebeek verwoordde het zo: “Twee jaar geleden stond ik hier met een zorg over de toekomst van onze bibliotheek. Nu sta ik hier met in wezen dezelfde zorg. In de discussies rondom de toekomst van De Enck en de centrumvisie zien wij tot nu toe dat er vooral óver de bibliotheek wordt gesproken. Er worden allerlei plannen en visies ontwikkeld waar de bibliotheek haar toekomstige plek zou moeten vinden. Wat ons betreft is het vooral van belang dat er ook mét de bibliotheek en mét de gebruikers ervan gesproken wordt. Zodat Oirschot een volwaardige bibliotheek houdt. Zodat we van elkaar kunnen blijven leren.”

Diverse raadsleden hebben het belang van de bibliotheek onderstreept. Uitgangspunt van de gemeente is dat de bibliotheek in de foyer van De Enck komt. Er is budget beschikbaar gesteld om de noodzakelijke verbouwing van de foyer mogelijk te maken. Dat lezen we ook in het Eindhovens Dagblad.

Als SP steunen we de oproep om een bibliotheek te behouden natuurlijk van harte. Overleg met de gebruikers is wel een vereiste, en moet nu dringend op gang komen.

Hier vind je de raadstukken: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Oirschot/1892ad70-cf7c-4a60-8f51-49bb8feb7029 Onder punt 13 staan de stukken over De Enck. Over de vestiging van de bibliotheek in de foyer lezen we het volgende:

In het te ontwikkelen concept wordt de bibliotheek als een open entiteit, volledig geïntegreerd in het theatercafé. Door de vergaande digitalisering van onze maatschappij is de oude functie van een bibliotheek (het uitlenen van boeken) geëvolueerd naar een breed platform voor kennisdeling en taal- en talentontwikkeling. Themabijeenkomsten, voorleesmomenten, hulp bij digitalisering voor ouderen, etc., zijn allemaal nieuwe functies van de bibliotheek. Ter illustratie wordt verwezen naar een kort filmpje van de bibliotheek Eindhoven ( https://www.youtube.com/watch?v=lISRpLqdWNE ). Door de bibliotheek ruimte te geven, zijn ook huurinkomsten voor De Enck te genereren (85 m2 x €120 p.m2 BVO geeft 10K). 

Door in de ruimte van het theatercafé open werk-, lees- en educatieplekken te creëren, computerplekken in te richten, gratis WiFi ter beschikking te stellen, en dit alles in een aangename sfeer te brengen, ontstaat een multidisciplinaire ontmoetingsruimte voor jong en oud, vergelijkbaar met ‘Het Huis van Waalre’. Daarnaast worden in het nieuwe concept enkele semi gesloten gespreksplekken op de vide gepositioneerd, voor gesprekken die meer intimiteit vragen. Deze kunnen natuurlijk ook gebruikt worden door de zorgaanbieders die in de niet-theaterzijde gehuisvest zijn (bijvoorbeeld LEV of Zuidzorg), of door studenten die gezamenlijk aan een werkstuk moeten werken. De vide zal dan wel vanuit het grand café meer toegankelijk gemaakt moeten worden door de bestaande trap ietwat aan te passen.

Als bijlage hieronder de tekst die is ingesproken door Wilma van Heerebeek namens Steuncomité Bibliotheek Oirschot

En tenslotte, het bericht in het Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/kempen/de-enck-in-oirschot-krijgt-nieuwe-kans~a0de94d2/

Reactie toevoegen

U bent hier