h

Gezonde leefomgeving moet centraal staan in regionale mestdialoog

6 maart 2016

Gezonde leefomgeving moet centraal staan in regionale mestdialoog

Foto: dung, uitsnede, Ard Hesselink / dung, uitsnede, Ard Hesselink

Het herstel van een gezonde leefomgeving in Brabant en krimp van de veestapel moet centraal staan in de zogenaamde Regionale Mestdialoog van de provincie. Niet de mestverwerking. Dat vinden de SP-afdelingen van Bernheze, Boxmeer, Gemert-Bakel en Oirschot. Zij onderschrijven daarmee de voorwaarden die het Brabantse Burgerplatform Minder Beesten en de milieuorganisaties rond de dialoog op tafel hebben gelegd.

Afgelopen weken vond de eerste van een serie van drie dialoogronden plaats in vier Brabantse Regio’s: Noord-Oost, de Peel, Kempen/Midden-Brabant en West-Brabant. Onderwerp van gesprek was de Brabantse mestproblematiek gekoppeld aan de omvang van de veestapel. De uitkomst van de twaalf sessies moet de provincie helpen bij het opstellen van haar nieuwe mestbeleid.

Dialoog moet anders
Naast veehouders, mestverwerkers en andere ketenpartners zitten ook burgers en milieuorganisaties aan tafel. Na deze eerste ronde, hebben de burgers, verenigd in het Burgerplatform Minder Beesten, en de Brabantse natuur- en milieuorganisaties kritisch teruggekeken op de voorbije sessies. Zij hebben besloten een aantal voorwaarden te verbinden aan hun verdere deelname aan de vervolgdialoog. Deze voorwaarden zijn:

  • Een dierenstandstill (lees: stop op de groei van de veestapel) in heel Brabant blijft de belangrijkste voorwaarde om daarna tot de noodzakelijke krimp van de veestapel te komen.
  • De regie van de dialoog moet anders. Het snel en goed aanpakken van de ernstige aantasting van het leefmilieu en de natuur moet centraal komen te staan. De gesprekken moeten gaan over herstel van een gezonde leefomgeving, een vitale natuur en de omschakeling naar grondgebonden, duurzame landbouw en veeteelt.
  • Ook het provinciale beleid moet onderwerp van gesprek zijn. Gedeputeerde Spierings wordt gevraagd haar visie op de ontwikkelingsrichting van de veehouderij met ons te delen.

Te grote veedichtheid
De SP-afdelingen van Bernheze, Boxmeer, Gemert-Bakel en Oirschot, die erg begaan zijn met een gezonde leefomgeving in hun landelijke gemeenten, onderschrijven deze drie voorwaarden. Het “Verbond van Oirschot”, waarbinnen deze afdelingen ervaringen en standpunten uitwisselen, blijft van mening dat (extra) mestverwerking slechts symptoombestrijding is. De zoveelste technische oplossing vanuit de sector om het ware probleem “een te grote veedichtheid in verhouding tot wat de Brabantse natuur en leefomgeving kunnen dragen” niet onder ogen te hoeven zien.

Oproep
Het Verbond doet daarom een dringende oproep aan de SP-gedeputeerden, haar fractie in de Brabantse Staten, en aan alle SP-afdelingen in Brabant om hun invloed uit te oefenen. Zodat de voorwaarden zoals gewenst door het Burgerplatform en milieugroeperingen inderdaad geschapen worden voor de 2de ronde dialogen die maandag 7 maart van start gaat.

Reactie toevoegen

U bent hier