h

Bezoek aan biologisch geitenbedrijf van Michael Borsten

25 januari 2016

Bezoek aan biologisch geitenbedrijf van Michael Borsten

Foto: DeGeitenwinkel / www.degeitenwinkel.nl

In het verkiezingsprogramma van de SP pleiten wij voor een gezonde veehouderij. Wij kunnen dit niet beter toetsten dan door op bezoek te gaan bij bedrijven die al een heel eind op de goede weg zijn. Wij kunnen wel bepaalde standpunten hebben maar zijn die ook uitvoerbaar voor biologische of gangbare bedrijven.

Samen met zijn partner Marianne van Spreuwel heeft Michael Borsten ongeveer 600 geiten, vol passie vertelt hij over zijn bedrijf. Begin jaren 80 had de familie Borsten 150 geiten, nu zijn het er inmiddels  600. Ze telen voor een groot deel hun eigen voer voor de geiten. De mest wordt weer gebruikt om deze gewassen te laten groeien. Mest die over is wordt afgenomen door Jorrit Jonkers die een biologisch tuinbouwbedrijf heeft.

Er zijn veel overeenkomsten met een gangbaar geitenbedrijf, alleen in aantallen, ruimte, en voer zit een duidelijk verschil. De kringloop is hierin beduidend korter dan in de gangbare geitenhouderij. Een vraag van onze kant was o.a. kan je met 600 geiten je boterham verdienen. Dat kan, maar het hangt af van het kostenplaatje wat er tegenover staat. Als zijn zoon het bedrijf over zou nemen zou hij toch adviseren om 1200 geiten te nemen, terwijl hij weet dat het eigenlijk niet kan gezien de enorme milieubelasting die het nu al met zich mee brengt wat aantallen dieren betreft in Nederland. Er is een nog steeds groeiende vraag naar biologische geitenmelk, maar ook hier gaat het grootste deel naar het buitenland. Ook bij het bedrijf van Jorrit wordt een groot deel van zijn tomaten en komkommers geëxporteerd. Dat aspect komt niet overeen met onze SP-visie: wij kunnen met ons kleine landje niet produceren voor heel Europa, omdat dat een te grote druk op ons milieu betekent. Maar hoe moet het dan wel. Zolang er niet een eerlijke prijs voor het product betaald wordt is het voor geen enkele boer rendabel om een bedrijf staande te houden. Toch is dat niet het enigste, want een ondernemer blijft een ondernemer en wil dus groeien. Daar hebben we dan de overheid voor omdat goed te regelen.

Michael Borsten en Jorrit Jonkers zijn samen initiatiefnemers van het project “Natuurlijk Boeren bij De Kleine Beerze”.  Samen met vier andere agrarische ondernemers willen zij een gebied van een 60 ha langs het riviertje de Kleine Beerze op een natuurlijke wijze gebruiken. Om over die grond te kunnen blijven beschikken, willen zij dat burgers die natuurlijke landbouw een warm hart toedragen een spaar coöperatie opzetten, die grond kopen en die dan onder voorwaarden aan de boeren verpachten. In grote lijnen komt dat project overeen met de visie die wij als SP hebben op wat een gezonde veehouderij en landbouw zou moeten zijn. Er is een facebook pagina waar meer informatie over hun project op staat.

In het landelijke SP verkiezingsprogramma 2013-2017 staan voorstellen met betrekking tot de landbouw: “van grond tot mond”. Die hebben we vluchtig samen doorgenomen. In veel voorstellen konden Michaël en Jorrit zich wel vinden, maar in sommige punten ook niet omdat die alleen maar uitvoerbaar zijn als de overheid ingrijpt.

Het is een goed leerzaam bezoek geweest  en het project waar deze twee ondernemers in zitten is zeker de moeite waard omdat iedereen de boer, burger en de natuur samen werkt aan een duurzaam model zowel op het gebied van ecologie als economie.

Reactie toevoegen

U bent hier