h

Bij een crisis past geen huurverhoging

14 mei 2020

Bij een crisis past geen huurverhoging

Het is heel mooi dat de wethouders economie van brainport Eindhoven een oproep in het Oirschots Weekjournaal plaatsten onder de titel “Laat de huur niet de laatste druppel zijn”. Natuurlijk hebben de ondernemers het moeilijk in deze zware tijden. De ondernemers zijn echter niet de enigen die het voor de kiezen krijgen in, en ik ben ook bang na het coronatijdperk. 

Veel mensen zuchten onder de gevolgen van de corona crisis. Desondanks worden toch de huren voor onder andere sociale woningen met 5,1 % gewoon verhoogd. 

Er is woningnood in Nederland. Vooral aan sociale huurwoningen. Dat zijn woningen die verhuurd worden aan mensen met een inkomen van maximaal € 43.574, -.  Door invoering van de verhuurdersheffing op sociale huurwoningen (waarbij woningcorporaties in Nederland plotsklaps 1,4 miljard per jaar extra moesten gaan betalen), hebben de corporaties nauwelijks armslag om nieuwe sociale huurwoningen bij te bouwen. 

In de Eerste Kamer werd enige tijd geleden een motie van senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor mij is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.

Het is zaak dat de verkoop van sociale huurwoningen stopt en de bouw van sociale huurwoningen toeneemt. De gemeente Oirschot zou hier ook een rol in kunnen spelen. Niet inzetten op bouwen van dure woningen maar inzetten op sociale huurwoningen. De regering kan helpen door de verhuurdersheffing op te heffen. Ondertussen zouden de wethouders Wonen van brainport Eindhoven alle huurbazen op kunnen roepen om de huurverhoging te stoppen.

Ik vind het onbestaanbaar dat deze crisis op het bordje komt van de minst draagkrachtige mensen in onze samenleving. Net zo onbestaanbaar is het dat de kleine ondernemer ten onder gaat. Dus wethouders, gebruik uw macht en roep Den Haag op de 5,1% huurverhoging van tafel te halen want 0% is genoeg!

Jos van der Horst

Dit artikel verscheen op woensdag 13 mei in het Oirschots Weekjournaal

https://www.oirschotsweekjournaal.nl/reader/68460/1450956/de-zoemer-klin... 

Reactie toevoegen

U bent hier