h

Vestia krijgt een veeg uit de pan

3 december 2019

Vestia krijgt een veeg uit de pan

Foto: Anon / Pexels

Begin dit jaar organiseerde de Bewoners- commissie Bergeijk een enquête onder de bewoners van huurwoningen van Vestia in de gemeente Bergeijk. Daaruit bleek dat 90% van de huurders niet tevreden is. Het is duidelijk dat Vestia volledig heeft gefaald om haar taak in de volkshuisvesting uit te voeren.

Vandaar dat de Bewoners Commissie Bergeijk op 2 november aanwezig was bij de Huurdersdag van de landelijke Huurdersraad Vestia. Het thema van de dag was “Prettig Wonen”.

Om opnieuw uiting te geven aan hun ontevredenheid met de gang van zaken heeft de Bewoners Commissie Bergeijk een open brief aan Vestia voorgelezen.

Een citaat uit deze open brief: “Vestia  blinkt uit op vlakken waar zij absoluut niet horen uit te blinken, zoals achterstallig onderhoud, een gebrekkige of zelfs geen communicatie  met haar huurders, onbeschofte huurverhogingen ingegeven door het derivaten-schandaal en een algehele uitstraling van lak hebben aan de personen die hun salaris ophoesten….. de huurders.”

De open brief werd afgesloten met de volgende belofte: “daar waar u al uw beloften breekt beloven wij één ding dat gestalte zal krijgen: wij pikken het niet meer”.

De reactie van Vestia was weer eens totaal ondermaats: ze hadden “moeite met de toonzetting”. Maar over de inhoud van de brief hadden ze kennelijk niks zinnigs te melden.

Als SP afdeling Oirschot / De Kempen hebben we ons altijd vierkant achter de bewoners opgesteld. We hebben hen dan ook met raad en daad terzijde gestaan. Ook in 2020 kunnen ze natuurlijk op ons blijven rekenen.
Binnenkort is er, op uitnodiging van de bewonerscommissie, ook overleg met Sandra Beckerman van de  landelijke SP fractie.

De volledige tekst van de open brief, de reactie van Vestia en de uitslag van de enquête kun je hieronder vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier