h

Provinciale Statenverkiezingen: een dramatische uitslag voor de SP

25 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: een dramatische uitslag voor de SP

Foto: SP OIrschot / SP Oirschot

De Provinciale Statenverkiezingen zijn voor de SP dramatisch verlopen. In alle provincies levert de SP stevig in. In Noord-Brabant verliest de SP 4 zetels (van 9 naar 5 zetels). Vertaald in zetels in de Eerste Kamer verliezen we waarschijnlijk 5 zetels (van 9 naar 4). De discussie over oorzaken en gevolgen van dit enorme verlies zal in alle geledingen van onze partij gevoerd moeten worden.

Aan de inzet van onze vrijwilligers heeft het niet gelegen. In elke gemeente hebben SP leden folders verspreid, posters geplakt en campagne gevoerd. Alle SP vrijwilligers bedanken we hierbij voor hun inzet. Uiteraard bedanken we alle SP stemmers voor hun stem en steun.

In de tabel hieronder staan de uitkomsten van de verkiezingen in de 5 Kempengemeenten van onze afdeling.

Provinciale Statenverkiezingen  
Gemeente

Uitslag in 2019 (%)

Uitslag in 2015 (%)

Bergeijk

7,8

11,8

Bladel

9,0

14,5

Eersel

7,4

12,3

Oirschot

7,9

18,2

Reusel-de Mierden

9,3

15,4

Het verlies is in elke gemeente groot. Opvallend is het verlies van 10,3 procentpunten in Oirschot. Twee factoren spelen hier vermoedelijk een rol. Op de eerste plaats scoorde de SP in Oirschot in 2015 met 18,2% van de stemmen bijzonder goed. De enorme terugval heeft waarschijnlijk veel te maken met de keuze van de toenmalige SP fractie en bestuur in Oirschot de SP stemmers de rug toe te draaien en over te stappen naar de parlementaristisch ingestelde lokale PvdA kloon.

Om meerdere redenen is het nu niet de bedoeling om bij de pakken neer te gaan zitten. Nog steeds stemmen bijna 1 miljoen mensen in Nederland en zo’n 100.000 mensen in de Provincie Noord-Brabant op de SP. Nog steeds zouden we met deze percentages 2 zetels halen in de gemeenteraden van onze 5 gemeenten. Deze mensen kunnen we nu niet laten zitten. Zij hebben het vertrouwen in ons uitgesproken en dat vertrouwen gaan we niet beschamen.

Maar er is nog een heel andere reden om de handen uit de mouwen te steken en alert te blijven. Grote winnaar van deze verkiezingen is het Forum voor Democratie. Een partij die onder leiding van Thierry Baudet een extreem rechtse ideologie aanhangt en verspreidt. We moeten alle zintuigen wijd open zetten om alle tekenen van deze verwerpelijk ideologie (zoals discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat, seksisme en nationalisme) waar te kunnen nemen en te bestrijden. Daartegenover moeten we radicale actie voeren voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, internationale solidariteit en bestaanszekerheid voor iedereen.

We roepen hierbij iedereen op een steentje bij te dragen. We hebben op bijna alle terreinen mensen nodig. Mensen die ons kader willen versterken, mensen die hun ogen en ogen open houden en misstanden aankaarten, mensen die willen helpen bij het verspreiden van campagnemateriaal en mensen die mee actie willen voeren voor onze idealen. Alle beetjes helpen en ……. vele handen maken licht werk.

Namens de SP afdeling Oirschot/De Kempen

Frans van Boekhold

Reactie toevoegen

U bent hier