h

Huishoudelijke Hulp Toelage

11 februari 2017

Huishoudelijke Hulp Toelage

Foto: cocoparisienne / Pixabay

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari jl. heeft de SP fractie een overwinning behaald. Ons initiatief voorstel betreffende de verlaging van de eigen bijdrage van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is aangenomen!

De Huishoudelijke Hulp Toelage is in eerste instantie bedoeld om meer werkgelegenheid in de zorg te creëren.

De Huishoudelijke Hulp Toelage is ingevoerd in januari 2015. De Huishoudelijke Hulp is een zorgvoorziening die valt onder de WMO en is o.a. bedoeld voor mensen die om een of andere reden hun huishouden niet zelfstandig op orde kunnen houden en geen beroep doen op de WMO of hier niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld mensen die door mantelzorg overbelast raken, of mensen die naast hun WMO-hulp een uurtje extra willen inkopen.

De oppositie (D66, VVD en de Gewone Man) heeft tegen gestemd. Dat vinden we jammer. De argumenten vinden we niet heel overtuigend en we vragen ons af of de bij het voorstel bijgesloten rapporten van de FNV en de Consumentenbond wel gelezen zijn…

Gedegen onderzoek waarin haarfijn wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de HHT goed in te zetten tegen een lage eigen bijdrage.

De VVD is tegen het subsidiëren van banen en vindt dat het verlagen van de Eigen Bijdrage een heel verkeerd signaal geeft. D66 is bang dat er misbruik van gemaakt gaat worden.

Ons kabinet onder VVD premier Rutte doet niet anders dan gesubsidieerde banen scheppen. Bijvoorbeeld door mensen te laten werken met loonsubsidie, wat oneerlijke concurrentie geeft. Het signaal dat de VVD geeft door mensen als u en ik te laten werken zonder loon vindt de SP zeer bedenkelijk. Maar dat is weer een ander verhaal, waar door de SP achter de schermen hard aan gewerkt wordt.

Voor veel mensen is een eigen bijdrage van 15 euro per uur onbetaalbaar, niet alleen voor minima, maar ook voor mensen met een middeninkomen, die een laag besteedbaar inkomen overhouden. Immers, voor een tientje komt de buurvrouw een uurtje zwart poetsen en blijven zorgmijders buiten beeld.

Als het aan de SP ligt hoeft er helemaal geen eigen bijdrage betaald te worden. Huishoudelijke Hulp is een zorgvoorziening en de zorg is geen markt. De SP heeft deze regeling niet bedacht, maar is er wel blij mee en wil hem graag zo goed mogelijk uitgevoerd zien. Het verlagen van de eigen bijdrage is een stap in de goede richting.

Reactie toevoegen

U bent hier