h

Hoe is het in Oirschot geregeld met de Huishoudelijke Hulp?

20 november 2016

Hoe is het in Oirschot geregeld met de Huishoudelijke Hulp?

Foto: tookapic / Pixabay

Hoe is het eigenlijk geregeld in Oirschot wat betreft de Huishoudelijke Hulp?

Oirschot werkt met verschillende zorgaanbieders die Huishoudelijke Hulpen leveren. De twee grootste aanbieders waar Oirschot mee werkt zijn ZuidZorg en Joris Zorg.

Wanneer je een WMO indicatie hebt voor het krijgen van Huishoudelijke Hulp dan komt er een WMO consulente bij je thuis voor het zogenaamde keukentafelgesprek. De WMO consulente bepaalt dan hoeveel uren aan Huishoudelijke Hulp je krijgt. In het verleden is er nogal royaal omgesprongen met het geven van uren aan Huishoudelijke Hulp.

Nu heb ik zelf veel keukentafelgesprekken gevoerd in Vught voor een zorgaanbieder. Het is goed om regelmatig deze gesprekken te voeren, want situaties veranderen snel, zeker als je ouder wordt. Maar het kan ook zijn dat het beter gaat met mensen waardoor er weer minder uren ingezet kunnen worden. Dus na zo’n gesprek kunnen er meer of minder uren ingezet worden.

Nu is er het een en ander verandert. Er is minder overheidsgeld gekomen voor Huishoudelijke Hulp. Ook is het een WMO voorziening geworden (valt dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente). Ook is er een nieuwe tijdelijke regeling bij gekomen, dat is de Huishoudelijke Hulp Toelage. De landelijke overheid heeft hiervoor geld gegeven aan elke gemeente.

Waar is die Huishoudelijke Hulp toelage o.a. voor bedoeld? Elke gemeente kan het op zijn eigen manier invullen. Maar de bedoeling was om de eigen bijdrage voor de Huishoudelijke Hulp die betaald wordt vanuit die Huishoudelijke Hulp Toelage te verlagen naar b.v 5 euro per uur. Hier kan de gemeente zelf nog allerlei regels aan vasthangen. Elke gemeente bepaalt zelf welk bedrag de klanten aan eigen bijdrage moeten gaan betalen. Hieronder wat voorbeelden voor wie deze regeling zou willen.

  • Voor mantelzorgers.
  • Ook voor niet WMO geïndiceerden, zodat middeninkomens die toch al zwaar belast worden er ook gebruik van kunnen maken.
  • Voor iedereen de eigen bijdrage verlagen.
  • Extra werkgelegenheid.

Nu is het aan de gemeente om te bepalen wat ze aan de zorgaanbieder willen betalen. De totale kosten van een Huishoudelijke Hulp ligt rond de 22 euro per uur. Als je voor een eigen bijdrage van 5 euro wilt gaan, zal de gemeente 17 euro aan de zorgaanbieder moeten betalen zodat de zorgaanbieder het ook voor 5 euro kan aanbieden.

Hoe is het nu in onze gemeente geregeld?

Toevallig kwamen wij erachter na het bestuderen van de begroting dat er geld op de plank is blijven liggen van die Huishoudelijke Hulp Toelage. Hier hebben wij raadsvragen over gesteld. Met de antwoorden waren wij niet helemaal tevreden, daarom hebben wij een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijke wethouder.

De gemeente Oirschot had er voor gekozen om een bedrag van ongeveer 6 euro aan de zorgaanbieder te geven. Wat inhoudt dat de zorgaanbieder de Huishoudelijke Hulp die met de Huishoudelijke Hulp Toelage betaald wordt een eigen bijdrage moest vragen van 15 euro.

Hierdoor schiet je het hele doel voorbij.

Wij willen dit anders zien en hebben hiervoor een initiatief voorstel  ingediend. Wij willen gaan voor een eigen bijdrage van rond de 5 euro. Deze Huishoudelijke Hulp wordt dus betaald vanuit de Huishoudelijke Hulp Toelage. En voor alle inwoners die geen WMO indicatie hebben, dus voor iedereen die Huishoudelijke Hulp nodig heeft. Wel moet er goed gecommuniceerd worden door de gemeente, want dit geld is er maar tijdelijk. Daarna moeten de mensen weer kiezen voor een andere oplossing in samenwerking met de gemeente.

Dat communiceren moet ook veel beter, dit hebben wij ook voor gesteld. Het moet duidelijk op de website van de gemeente te lezen zijn, wat voor WMO voorzieningen er zijn en uit welke zorgaanbieders men kan kiezen. 

Hoe ons voorstel verder zal uitpakken weten we nog niet, maar het voorstel ligt er.

Jozee Kat - Soetens

 

Reactie toevoegen

U bent hier