h

Ik snap er niets meer van

25 augustus 2016

Ik snap er niets meer van

Foto: jacqueline macou / Pixabay

Hoe is het mogelijk dat wij in een klein landje als Nederland in staat zijn zoveel regels te maken dat het gros van de bevolking er niets meer van snapt.

Dankzij het beleid van onze huidige regering van privatisering en decentralisatie zijn er op gemeentelijk niveau zoveel regels bijgekomen dat het blijkbaar voor zowel ambtenaren als wethouders van kleinere gemeenten vrijwel ondoenlijk is deze regels te doorgronden. Met als gevolg dat het zomaar kan voorkomen dat in aangrenzende gemeenten er verschillende interpretaties zijn voor hetzelfde probleem.

Gemeenten hielden vorig jaar ongeveer €300 miljoen over aan zorgbudgetten. Daar bovenop ontvingen ze ook nog eens miljoenen extra van de overheid voor huishoudelijke hulp. Ook dat geld ligt voor een groot deel nog op de plank.

Veel mensen ontvangen minder uren aan huishoudelijke hulp dan voorheen of betalen een hogere eigen bijdrage. Soms zelfs zó hoog dat ze afzien van huishoudelijke hulp, of dit zelf (zwart) regelen. Dit blijkt uit reacties die de Consumentenbond ontving op een oproep over dit onderwerp. Nu blijkt dat gemeenten zo veel geld over hebben, is het extra zuur dat zij bot vingen.

De inwoners zijn hiervan nauwelijks op de hoogte, omdat gemeenten er te weinig voorlichting over geven. Dus ook dit geld blijft op de plank liggen. Van de gemeenten heeft 85% niet het volledige budget van 2015 opgemaakt. Deze gemeenten schoven zelfs 70% van het budget door naar 2016.

Wie in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de 'HHT-regeling' en wat je daarvoor moet betalen, verschilt per gemeente. Soms eist de gemeente dat er al een Wmo-indicatie is (Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning). In andere gemeenten kunnen alleen minima zich aanmelden. Maar gemeenten kunnen ook andere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld aan de leeftijd van de hulpvrager.

SP Boxtel heeft gekozen voor een sociaal beleid. Wij, SP Oirschot, willen ook daar voor gaan. De gelden die overgebleven zijn willen wij voor de volgende jaren gaan inzetten, samen met de extra middelen die het Rijk  voortaan structureel voor huishoudelijke hulp aan gemeenten gaat betalen. Hier zijn reeds raadsvragen over gesteld. In Oirschot vragen wij €15,00 eigen bijdrage, maar aan welke regels je moet voldoen is onduidelijk. Het schiet zijn doel voorbij met deze hoge eigen bijdrage. De SP pleit net als SP Boxtel voor een eigen bijdrage van €5,00 per uur.

 

Robert Kat
Voorzitter SP Oirschot

Reacties

Dit beleid schiet z'n doel voorbij.
Dit moet na de verkiezingen veranderen.
Het ligt nu bij de liberale partijen .
Is hier nog iets aan te doen?

Reactie toevoegen

U bent hier