h

Hartelijk dank aan alle stemmers!

9 april 2016

Hartelijk dank aan alle stemmers!

Foto: SP / www.sp.nl

Hoewel niet massaal, is in Oirschot en Eersel toch bijna 30% van de stemgerechtigden de afgelopen woensdag gaan stemmen. In Bladel en Bergeijk bleef de opkomst ietsje achter, en dat gold met name voor Reusel de Mierden. Hieronder de uitslag voor de Kempengemeenten.

Gemeente

Opkomst

Voor

Tegen

Bergeijk

27,7%

36,2%

63,2%

Bladel

28,1%

34,9%

64,2%

Eersel

29,1%

40,3%

59%

Oirschot

29,2%

36,7%

62,4%

Reusel – de Mierden

24,1%

36,1%

63,2%

Hiermee hebben we aangegeven dat wij wel degelijk een mening hebben over beslissingen die in Den Haag en in Brussel namens ons worden genomen. Evenals in de rest van Nederland vindt ruim 60% van de stemmers, het geen goed idee om op dit moment een associatieverdrag, in deze vorm, met de Oekraïne te sluiten. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niet willen samenwerken met de Oekraïne, maar niet op deze manier.

Tegelijkertijd geeft de uitkomst allerlei signalen af:

  • Veel mensen zijn niet komen stemmen, of omdat zij dachten dat hun stem toch niets meer uitmaakte -  Den Haag en Brussel doen toch wat zij willen -, of omdat zij niet snapten waar het verdrag nou precies over ging -  er was onvoldoende neutrale informatie voorziening -;
  • Het feit dat 6 van de 10 stemmers een ander mening hebben dan de Tweede en de Eerste Kamer, maakt nog maar eens duidelijk dat onze regering/ons Parlement geen juiste afspiegeling meer is van de Nederlandse inwoners, en dat er zo snel mogelijk Tweede Kamer verkiezingen moeten komen;
  • Doordat we als SP in Oirschot en Eersel meer ruchtbaarheid hebben gegeven aan het referendum dan in de andere drie Kempengemeenten, hebben we daar een iets hogere opkomst behaald. Zo hebben we op ons niveau bijgedragen aan het halen van 30% drempel.

Hierdoor kan het EU associatie verdrag met de Oekraïne niet door de Nederlandse regering geratificeerd worden, hetgeen door premier Rutte intussen bevestigd is.         

Als SP kijken we uit naar het volgende referendum om als inwoners onze stem kunnen laten horen.

Reacties

Ik kijk geregeld op de sp site maar vind weinig nieuws over mogelijke raads leden voor de gemeente Oirschot CQ Eersel.
Wat kunnen we ermee doen?
Arnoud van Hove.

Reactie toevoegen

U bent hier