h

Bewoners De Pullen praten mee over inrichting buurt

14 november 2015

Bewoners De Pullen praten mee over inrichting buurt

Foto: B.V. de Pullen / www.pullenoirschot.nl

Afgelopen maand schoof SP-wethouder Frans van Hoof aan bij een sessie in buurthuis ’t Puntje.

In een gedeelte van de Pullen (met name in de Lindelaan) is er bij heftige regenbuien in de zomer behoorlijk wat wateroverlast, maar ook in andere gedeelten van de wijk blijft er hier en daar dan water staan. Inwoners weten natuurlijk beter dan wie ook, waar zich de problemen precies voordoen en hoe dat overtollige water eventueel afgevoerd zou kunnen worden. Vandaar deze sessie. Maar als de buurt dan toch op de schop gaat, kun je net zo goed ook meteen naar andere problemen in de openbare ruimte kijken: onvoldoende parkeerruimte, boomwortels die trottoirs onbegaanbaar maken, overhangende takken, …

Een 25-tal inwoners waren op de sessie afgekomen. Zij werden verdeeld in drie groepen. De eerste ging de buurt in met een waterdeskundige om naar de wateroverlastplekken te kijken. De tweede deed hetzelfde maar lette daarbij vooral op de andere ruimtelijke problemen. De laatste bleef met een andere deskundige in het buurthuis achter en probeerde aan de hand van de plattegrond van de buurt vooral ideeën te formuleren om de buurt een stuk aantrekkelijker te maken.

Na een uur deelden de drie groepen de resultaten van hun tocht en van hun overpeinzingen en reageerden op elkaars ideeën. Een en ander werd opgeschreven door de gemeentelijke ambtenaren en zal verder uitgewerkt worden tot ruwe plannen die dan eind 2015/begin 2016 weer aan de buurtbewoners voorgelegd zullen worden.

De wethouder was onder de indruk van het enthousiasme van de buurtbewoners. Hun actieve deelname bevestigt volgens hem zijn stelling dat “wanneer bewoners de ruimte krijgen om mee te praten en een rol te spelen in de inrichting en het onderhoud van hun buurt of dorp, zij dat graag doen en ook goed kunnen, mits op de juiste wijze ondersteund door de gemeente”.

Een paar maanden geleden was dat ook al aangetoond bij de herinrichting van het Begijnhof. Daarom wordt dit algemeen beleid van de gemeente. Met enige regelmaat zullen we hierover op deze website gaan berichten.

Reactie toevoegen

U bent hier