h

Regioconferentie in aanloop naar SP congres

26 oktober 2015

Regioconferentie in aanloop naar SP congres

Foto: Erik Strijbos / Erik

Op 10 oktober was er een regioconferentie van alle afdelingen van de provincie Brabant. Vanuit Oirschot waren we met 3 personen afgevaardigd. De belangrijkste agendapunten waren o.a. de voorbereidingen op het 21e SP Congres.

Tijdens het 21e SP congres bespreken de afgevaardigden de afgelopen periode, de plannen voor de komende periode en vinden er verkiezingen plaats voor het Partijbestuur. Ook wordt er dan een nieuwe partijvoorzitter - de opvolger van Jan Marijnissen gekozen).

Bespreken van de congresstukken

Veel afdelingen (waaronder de onze) willen meer aandacht voor "milieu en duurzaamheid" in het congresstuk ‘De Resolutie’, en willen dat de SP dit meer op de politieke agenda zet. Hiervoor is een wijzigingsvoorstel toegezegd.

Daarnaast bleek er veel interesse voor meer samenwerking tussen de afdelingen op regionaal niveau. Ook de regiovertegenwoordigers hebben dit hoog op de prioriteitenlijsten staan, dus hopelijk wordt hier snel meer vervolg aan gegeven.

Onze afdeling bracht in dat wij graag meer willen inzetten op de mogelijkheden die de IT biedt bij het uitwisselen van kennis en ervaringen en als mogelijk middel bij activisme. Wij experimenteren zelf met diverse digitale platforms. Vanuit de regio afdelingen is hier heel enthousiast op gereageerd. Vanuit landelijk is er aandacht voor deze ontwikkelingen. Wij zouden graag zien dat de landelijke SP meer digitale platforms voor alle afdelingen gaat faciliteren.

Verkiezing regiovertegenwoordigers

Voor de regio Noord-Brabant Zuidoost (onze regio) waren er 2 kandidaten voor de verkiezing van regiovertegenwoordiger. Zoals de naam al enigszins zegt, vertegenwoordigt deze persoon onze regio in het partijbestuur. Daarnaast is deze persoon er vooral als sparringpartner van de voorzitters uit de regio.
Hans van Gemert (Oud voorzitter SP Gemert-Bakel) en Barend Hoogteijling (raadslid Schijndel) waren de kandidaten. Barend kreeg de meeste stemmen en is daarmee onze nieuwe regiovertegenwoordiger. Proficiat Barend!

Foto: Erik Strijbos / Erik

Hierbij willen we oud regiovertegenwoordiger Ruud Merks bedanken voor zijn inzet.

Foto: Erik Strijbos / Erik

Op de foto zie je Johan van den Hout en Henri Swinkels die als gedeputeerden van de provincie Brabant uitgebreid spraken over hun ervaringen.

Reactie toevoegen

U bent hier