h

Gaat Oirschot nu eindelijk betaalbare woningen bouwen?

24 oktober 2015

Gaat Oirschot nu eindelijk betaalbare woningen bouwen?

Foto: Didgeman / Pixabay

Op 6 oktober werd een tipje van de sluier omtrent de nieuwe woonvisie opgelicht. De woonvisie beschrijft hoeveel woningen er gebouwd gaan worden in de komende jaren en hoe bijvoorbeeld doorstroming kan worden gestimuleerd.

De meest voor de hand liggende partner om de betaalbare woningen te bouwen is WoonInc. Via diverse vragen vanuit onze SP-fractie naar de verantwoordelijk wethouder werd duidelijk dat de financiële positie van WoonInc het nog niet heeft toegelaten om op grote schaal betaalbare huurwoningen te bouwen.

De wethouder is hoopvol op zoek naar partners om deze rol te vervullen, maar ons vermoeden is (zeker gezien de restricties van de nieuwe woningwet) dat dit nog wel een lastige klus kan gaan worden.

Wij als SP maken ons op een aantal punten zorgen:

  • Hoe gaat de Gemeente Oirschot scherpe afspraken maken met WoonInc, gezien WoonInc zich bewust is van haar ‘monopoliepositie’?
  • Is WoonInc überhaupt wel de ideale partner om de ambities van de woonvisie voor betaalbare woningbouw te realiseren?
  • Volgens de nieuwe woningwet is de huurdersraad een gelijkwaardige partner bij afspraken tussen gemeente en WoonInc. Ons bereiken berichten dat de huurders nauwelijks iets horen van deze huurdersorganisatie. Is deze organisatie in staat om haar rol als vertegenwoordiger van de huurders adequaat in te vullen?
  • Worden de samenwerkingsverbanden met het SGE en de Kempen geëvalueerd en brengen ze op wat we hopen? Of zijn ze een sta-in-de-weg voor onze bouwplannen en het toewijzen van woningen aan Oirschottenaren?
  • Wat doet de gemeente om de vraag voor het volkshuisvestigingsfonds aan te wakkeren? Of is de visie van het college dat er voldoende sociale woningbouw is?

Maar onze grootste zorg is of er daadwerkelijk op een strategische manier vraag-gestuurd gaat worden gebouwd.

Wij hebben veel gesprekken met woningzoekenden en de geluiden die wij horen komen niet overeen met de conclusies van het ‘rapport woonbehoefte Oirschot’ wat bij de raadsinformatiebrief werd meegeleverd. Zijn de enquêtevragen waarop dit rapport is gebaseerd wellicht iets te suggestief geweest? En gaat het college zich enkel op dit rapport baseren?

De doorstroming van zowel koop- als huurhuizen is hopeloos vastgelopen als gevolg van de alsmaar stijgende huurprijzen. Het zijn vooral senioren die kleiner willen gaan wonen, maar dit niet kunnen omdat zij worden geconfronteerd met een flinke huurverhoging.

Ook jongeren willen betaalbaar kunnen starten, maar kunnen – zeker als alleenstaande – nauwelijks een goede hypotheek bij de bank krijgen. De optie om goedkoop te huren in Oirschot is er simpelweg niet. Dit bevestigt het woningbehoefte rapport, maar hier wordt geen nadruk op gelegd. We mogen onze eigen jeugd en spijtoptanten niet in de kou laten staan.

Wij willen het college oproepen om met uiterst creatieve en duurzame oplossingen te komen. Bijvoorbeeld kwaliteitsvolle prefab woningen. We willen wederom een lans breken voor betaalbare huurwooneenheden van ca. €450,- per maand en betaalbare koopwoningen tot €150.000,-.

Deze katalysator is nodig om de doorstroming en daarmee de woningmarkt weer op gang te krijgen en om onze eigen jongeren voor onze gemeente te behouden – zodat we ze niet zien vertrekken naar een van onze regiogemeentes. Een gezonde leeftijdsmix, zeker met de vergrijzing in aantocht, is ontzettend belangrijk.

Reactie toevoegen

U bent hier