h

Groot Bijstervelt, Raadsvergadering 30 juni 2015

4 juli 2015

Groot Bijstervelt, Raadsvergadering 30 juni 2015

Foto: Gemeente Oirschot / Website oirschot.nl

We verkopen Groot Bijstervelt aan het COA en daarmee komt er voor een periode van 10 jaar een AZC voor de opvang van 600 asielzoekers. Als het aan de SP had gelegen, was dit het besluit geweest van de raadsvergadering van 30 juni.

 

Hiervoor was echter geen meerderheid te vinden. Er lag een raadsvoorstel voor met een andere inhoud. Kort samengevat: we bellen het COA af,  we starten een nieuwe verkoopprocedure voor Groot Bijstervelt en we gaan met z’n allen praten over het hoe, wat en waar van vluchtelingenopvang in  Oirschot. Want we zijn niet tegen asielzoekers, alleen niet …. .

 

Er hebben zich in de afgelopen maanden een aantal ondernemers gemeld met andere plannen voor Groot Bijstervelt en de gemeenteraad wil die een kans geven. In het raadsvoorstel was opgenomen dat ze hiervoor de tijd krijgen tot het eind van dit jaar. Of anders gezegd: de gemeente wil voor het eind van dit jaar van Groot Bijstervelt af.

 

In onze SP fractie hebben we het raadsvoorstel goed bestudeerd en besproken. Wat doen we hiermee? Tegen stemmen? Wat gaat er dan gebeuren? Proberen er nog iets uit te halen richting ons eigen standpunt? We hebben besloten het raadsvoorstel te steunen onder één voorwaarde. We willen opgenomen hebben dat als de verkoopprocedure niet lukt, Groot Bijstervelt alsnog wordt verkocht aan het COA en wel voor een periode van 10 jaar en voor de opvang van 600 vluchtelingen. De dagen voorafgaand aan de raadsvergadering is hier veelvuldig, intensief en soms heftig met onze coalitiepartners over gesproken. Maar uiteindelijk hebben ze ons gesteund en hiermee was er een meerderheid voor dit amendement. Alle leden van de oppositie stemden tegen. Ze hebben niets tegen asielzoekers, alleen niet ….. .

 

De VVD kwam op het allerlaatste moment ook nog met een amendement. In het raadsvoorstel stond namelijk dat de verkoop plaats moest vinden zonder “ontbindende voorwaarden”. Het gaat dan kort gezegd om de vraag wie er moet opdraaien voor de kosten als er toch nog iets fout gaat of het hele verkoopproces langer gaat duren dan gepland (denk aan de Meeuw): de gemeente (de belastingbetaler) of de ondernemer. Inmiddels een bekend recept in het kapitalistische systeem (het systeem dat winsten privatiseert en verliezen socialiseert). Bovendien: de kans is erg groot dat het verkooptraject met ontbindende voorwaarden een gebed zonder einde wordt. Een groot deel van de raadsvergadering (vooral achter gesloten deuren tijdens de talrijke schorsingen) ging het hierover. Achter die deuren hebben we ons hier heftig tegen verzet. En dat verzet is succesvol geweest. Het blijft zonder ontbindende voorwaarden.

 

Wat hebben we bereikt: het raadsvoorstel is aangenomen, inclusief het SP amendement en het VVD amendement is verworpen. Eén tegemoetkoming richting ondernemers: ze krijgen 3 maanden extra de tijd.

Het wordt een spannend jaar. Wat er met Groot Bijstervelt gaat gebeuren is nog hoogst onzeker. Een aantal ondernemers hebben zich inmiddels al teruggetrokken. De vluchtelingen hebben we maar even in de wacht gezet. En ontbindende voorwaarden of niet, dit kost de Oirschotse gemeenschap sowieso ruim meer dan half miljoen. Laten we zeggen: de kosten van vreemdelingenangst, het ontbreken van politieke wilskracht (en wellicht ruggengraat) en burgerparticipatie. Het mag allemaal wat kosten!

Wordt Groot Bijstervelt nu binnen een jaar verkocht? Zekerheid hebben we niet. Maar door het nu aangenomen raadsvoorstel inclusief het amendement van de SP en exclusief het amendement van de VVD hebben we daar wel de beste voorwaarden voor gecreëerd.

Reacties

Goed bezig daar ! Mijn welgemeende complimenten ! Er ontspoort teveel en overal, ben trots op deze bereikte stap !
Mvg Fred, SP Bergeijk

Reactie toevoegen

U bent hier