h

De Participatiewet: theorie en praktijk

18 juni 2015

De Participatiewet: theorie en praktijk

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening. En belangrijk hierbij is dat de gemeente (in Oirschot de ISD) verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om te bepalen hoe we dat in Oirschot gaan vormgeven. Visie, nota’s en verordeningen worden geschreven en besproken en uiteindelijk moet de gemeenteraad zich hierover uitspreken. Deze maand, 23 juni om precies te zijn, staat dit op de raadsagenda.

Vanuit de SP hebben we vanaf het begin de nadruk gelegd op 3 punten, namelijk de tegenprestatie, arbeidsverdringing en aandacht voor de plichten maar vooral ook de rechten van uitkeringsgerechtigden. Verplicht een tegenprestatie moeten verlenen in ruil voor een uitkering gaat de SP te ver. Kort gezegd is ons uitgangspunt dat de werkloosheid aangepakt moet worden en niet de werklozen.

In theorie (nota’s en verordeningen) ziet het er in Oirschot mede door de inspanningen van de SP-fractie redelijk goed uit. Vanuit de praktijk bereiken ons echter andere berichten. Cliënten van de ISD worden vooral op hun plichten gewezen, de tegenprestatie wordt opgelegd en de houding tegenover uitkeringsgerechtigden is kort gezegd denigrerend.

Heb je hier ervaring mee? Laat dat ons dan weten. Via de mail, via een brief of bel voor een afspraak; (oirschot@sp.nl, Castaert 37, 5688 PJ Oirschot of bel: 06-28577845)

Reactie toevoegen

U bent hier