h

TREURNIS

2 mei 2015

TREURNIS

Foto: Gemeente Oirschot / Gemeente Oirschot

Op 24 maart maakte het College van B&W van de gemeente Oirschot bekend dat er een asielzoekerscentrum komt in Groot Bijstervelt. De gemeenteraad nam, mede op initiatief van de SP, het roer over. Niet het College, maar de raad als volksvertegenwoordiging moet het besluit hierover nemen. En ook andere initiatieven moeten een kans krijgen.

Er is in deze kwestie veel dat tot treurnis stemt.

Met een motie van treurnis, wordt het college in de raadsvergadering van 22 april, op de vingers getikt. Echter niet door de SP. Het is niet het handelen van het college dat ons tot treurnis stemt.

Miljoenen mensen slaan in de omgeving van Europa op de vlucht. Als gevolg van oorlog, geweld of uitzichtloosheid. Duizenden komen op gruwelijke wijze om. Dat stemt tot heel grote treurnis.

Als er mogelijk 600 van hen tijdelijk worden opgevangen in Oirschot, breekt voor sommigen hier de hel los - afgaand op berichten in de social media. Begrijpelijke zorgen van de omwonenden komen hierdoor in een kwaad daglicht te staan. Ook dat stemt treurig.

College en raadsleden worden bestookt met anti-AZC propaganda. In heel Oirschot worden posters bezorgd met anti-AZC teksten, zonder afzender. Wie zitten hier achter? Wie betaalt dit allemaal? Waarom deze duistere anonimiteit? Nemen mensen vanuit emotie deze uitingen over, onbewust van het doel dat ze daarmee dienen? Ook dat stemt treurig.

De SP fractie wil tot een afgewogen standpunt komen. Door met omwonenden te praten, en met mensen van Vluchtelingenwerk en Amnesty. Door de informatie van het college te bekijken. Ook kijken we met belangstelling naar de andere initiatieven. We hopen er op onze manier aan bij te dragen dat de raad op 30 juni een wijs besluit kan nemen dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Met het hoofd koel en met een warm hart.

Reacties

Mee eens, Miljoenen mensen op de vlucht is inderdaad een treurnis, Meer dan een treurnis zelfs. En ook mee eens dat Oirschot best mee kan helpen asielzoekers op te vangen, was overigens een onderdeel van mijn amendement. De anti-AZC propaganda keuren wij ook volledig af. Anoniem zijn, uit angst of uit lafheid? Wat het antwoord ook is, allebei is treurig.
Des al niet te min moeten we kritisch naar ons zelf kijken en kritisch naar het college. In dit geval kan je niet anders concluderen dat het handelen van het college treurig was. Niet meer en niet minder. Het college heeft de boodschap goed opgepakt en samen gaan we aan de slag voor een oplossing die gedragen wordt door een meerderheid in Oirschot en zoals jullie schrijven vanuit een warm hart.

Ook na mijn persoonlijk bezoek aan groot Bijstervelt is ons inziens Groot Bijstervelt geen goede keus om asielzoekers te huisvesten, of we gelijk hebben/krijgen? Dat weten we hopelijk snel.
Harry Sauer
D66 Oirschot

Het meest treurig is dat kennelijk niemand wil inzien dat geld wat in bakstenen of renovatie gaat niet naar hulp of opvang kan gaan. Dus geen verkoop van het kasteel maar het landelijke geld besteden aan geschikte opvang. En geen renovatie op kosten van de vluchteling!! dat is pas treurnis

Reactie toevoegen

U bent hier