h

Uitslagen en overhandiging enquête Gildewijk

13 november 2008

Uitslagen en overhandiging enquête Gildewijk

De SP Werkgroep Oirschot heeft een paar maanden geleden een enquête gehouden in de Gildewijk. Van de 129 adressen hebben 79 bewoners een enquêteformulier ingevuld. Dat is een (hoge) respons van 60 procent. Bewoners reageerden positief op het initiatief van de SP. Over het algemeen zijn bewoners tevreden over het wonen en leven in hun wijk, maar zij geven ook zaken aan die verbeterd kunnen worden in hun wijk en in Oirschot. Sander Putmans van de Werkgroep Oirschot overhandigde het rapport aan de gemeente en Woningbedrijf Oirschot.

Uitkomsten
Uit de enquête komt naar voren dat bewoners over het algemeen tevreden zijn en geven hun wijk het hoge cijfer 7,8. Bewoners zijn vooral tevreden over de geringe overlast, goede verkeersveiligheid, aanwezigheid van voldoende algemene voorzieningen en het openbaar vervoer. Van de 13 mensen met een huurwoning die aan de enquête hebben meegedaan is een grote meerderheid tevreden over het onderhoud van de woning, de klachtenafhandeling en de klantvriendelijkheid van het gemeentelijk woningbedrijf, hetgeen gewaardeerd wordt met een 7,3. De dienstverlening van de gemeente scoort met 6,9 iets lager. Het college van B&W krijgt van bewoners een 6,2 en de gemeenteraad moet het met een 5,8 doen.

Verbeterpunten
Uit de enquête komt ook naar voren dat heel wat bewoners, zo’n 35 a 40 procent, vinden dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, het onderhoud van stoepen en groen beter moet en dat er meer speelvoorzieningen voor de jeugd moeten komen. Een veel gehoorde ergernis in de wijk is de overlast van hondenpoep. Ook hebben bewoners suggesties gedaan om de leefbaarheid van Oirschot te verbeteren. Onder andere wordt voorgesteld om de verkeersonveilige situatie bij gemeenschapshuis De Enck aan te pakken. Ook de situatie bij de bushalte in de Sint Jorisstraat dient verbeterd te worden (overdekking, bankje, afvalbak). Verder wordt aandacht gevraagd voor een autovrije markt, het gezondheidsprobleem van de hoogspanningskabels en het realiseren van meer betaalbare woningen voor starters en senioren. Het rapport eindigt met tien aanbevelingen die voortvloeien uit de bovenstaande verbeterpunten. Middels een folder zijn alle bewoners op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de enquête.

Overhandiging rapport aan gemeente en Woningbedrijf Oirschot
De woordvoerder van de Werkgroep Oirschot, Sander Putmans, overhandigde gisteren het rapport aan wethouder Raf Daenen en Ger Glezer, directeur van het gemeentelijk woningbedrijf. Hij gaf de wethouder ook een brief met daarin de vraag wat de gemeente met de tien aanbevelingen gaat doen. Beide heren zegden toe dat ze de enquête serieus gaan bekijken. Sander Putmans kijkt tevreden terug op de enquête en de overhandiging: ’Het is onze eerste actie in Oirschot en ik ben met name blij verrast over de vele positieve reacties van buurtbewoners. Ik hoop dat de gemeente en het Woningbedrijf Oirschot iets gaan doen met de aanbevelingen. We zullen dat scherp in de gaten houden.’

null
Sander Putmans overhandigt het rapport aan wethouder Daenen (links) en de heer Glezer (rechts) van het Woningbedrijf Oirschot.

U bent hier