h
24 november 2014

Verrassing in Den Bosch

SP Den Bosch heeft op zaterdag 15 november op een speciale wijze aandacht gevraagd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014.

Lees verder
24 november 2014

Het dreigende vrijhandelsverdrag van de EU: wurgakkoord TTIP

De VS en de EU overleggen druk - en in het geheim -  over de totstandkoming van een vrijhandelsverdrag (het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag). Doel daarvan is barrières voor handel en investeringen te slechten.

Lees verder
9 november 2014

Actief in winkelcentrum de Poort

Op zaterdag 8 november stond een groepje SP’ers in het winkelcentrum de Poort in Oirschot. In enkele uren tijd werden diverse gesprekken gevoerd met winkelend publiek en werd de themakrant Veehouderij uitgedeeld aan diverse mensen.

Lees verder
29 oktober 2014

Positieve reacties op bijdrage van Oirschotse SP fractie aan discussie rondom de begroting voor 2015

Gisterenavond (28 oktober 2014) stond de gemeenteraadsvergadering geheel in het teken van de begroting van de gemeente Oirschot voor het jaar 2015.

Lees verder
25 oktober 2014

Themakrant: Veehouderij

De komende weken valt bij 7.000 huishoudens in Oirschot de themakrant Veehouderij op de deurmat.

Lees verder
19 oktober 2014

Ouderenkrant valt weer in de bus op vele adressen

De Ouderenkrant wordt zeer binnenkort weer verspreid in de kernen van onze gemeente.

Lees verder
18 oktober 2014

‘Eindhoven blijf in verbinding’, Oirschotse politiek maakt statement richting Eindhoven

Vijf lokale politieke partijen uit de Oirschotse Gemeenteraad roepen Eindhoven op om de voorgenomen afsluiting van de Oirschotsedijk niet door te laten gaan. De oproep gaat gepaard met het plaatsen van een bord naast de Oirschotsedijk op het grondgebied van de gemeente Eindhoven.

Lees verder
13 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering kiest en keurt

Afgelopen vrijdag (10 oktober 2014) kwam een groep SP'ers uit de gemeente Oirschot samen in Restaurant De 3 Cronen om daar de stand van zaken in de afdeling te bespreken, om afscheid te nemen, om nieuwe mensen te kiezen en om het SP concept-programma voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2014 te keuren en te bepraten.

Lees verder
5 oktober 2014

SP amendement overgenomen

Vanwege de nieuwe Wet Passend Onderwijs moet de gemeentelijke regeling rondom het leerlingenvervoer daarop aangepast worden. Dit gebeurt in een zogenaamde verordening.

Lees verder
25 september 2014

Column van Jan Marijnissen: Alleen?!

'Met Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen is het nieuwe politiek jaar begonnen. De partijen hebben hun posities bepaald.

Lees verder

Pagina's