h
14 juni 2015

Lezing Harry van Bommel over IS

Foto: SP / www.sp.nl

Maandag 29 juni aanstaande komt SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel naar Best om een lezing te geven over IS (Islamitische Staat).

Lees verder
30 mei 2015

Jan Marijnissen kondigt vertrek aan

Foto: SP / sp.nl

Jan Marijnissen heeft zijn voorgenomen vertrek als voorzitter van de SP bekend gemaakt. Er wordt op dit moment gekeken naar een opvolger.

Lees verder
19 mei 2015

Red de zorg! Teken de petitie

Foto: zaanstreek.sp.nl / zaanstreek.sp.nl

Er worden miljarden bezuinigd op onze zorg. Verzorgingshuizen moeten sluiten,  thuiszorgmedewerkers worden ontslagen en voor
verpleeghuizen en zorg voor psychiatrische en gehandicapte cliënten is steeds minder geld.

Lees verder
18 mei 2015

SP in coalitie Provinciale Staten

Foto: SP partijbestuur / De Nieuwe Lijn - 15 mei

Tijdens een ingelaste regioconferentie (9 mei) van de SP Noord-Brabant hebben de afgevaardigden van de lokale SP afdelingen vóór deelname aan de coalitie en vóór het coalitieakkoord gestemd. Voor de afdeling Oirschot waren Thea Cichy - van Gessel en Frans van Boekhold aanwezig.

Lees verder
16 mei 2015

Onderzoek onder docenten speciaal onderwijs

SP-Kamerlid Tjitske Siderius is een onderzoek gestart onder docenten in het speciaal onderwijs.

Lees verder
16 mei 2015

Basisinkomen: Paul Ulenbelt legt uit

In een uitvoerig gesprek met Erik de Vlieger zet Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP, helder uiteen wat de bezwaren zijn tegen een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Lees verder
2 mei 2015

TREURNIS

Foto: Gemeente Oirschot / Gemeente Oirschot

Op 24 maart maakte het College van B&W van de gemeente Oirschot bekend dat er een asielzoekerscentrum komt in Groot Bijstervelt. De gemeenteraad nam, mede op initiatief van de SP, het roer over. Niet het College, maar de raad als volksvertegenwoordiging moet het besluit hierover nemen. En ook andere initiatieven moeten een kans krijgen.

Lees verder
1 mei 2015

SP Ledendag, zondag 31 mei

Jaarlijks organiseert de SP een familiedag voor leden, partners en kinderen. Dit jaar gaat dat plaatsvinden op zondag 31 mei. Alle leden en hun partners en kinderen zijn welkom in Burgers’ Zoo.

Lees verder
1 mei 2015

Raadsvoorstel ‘De Groene Corridor’ aangenomen

Foto: Gemeente Oirschot / Website oirschot.nl

Dinsdag, 21 april, stond het onderwerp De Groene Corridor op de agenda. De coalitie (inclusief de SP) stemde voor het raadsvoorstel. De gehele oppositie stemde tegen.

Lees verder
28 april 2015

De gemeente Oirschot heeft 2 urgentiegebieden aangewezen!

Foto: Skeeze / Pixabay

In de opiniërende vergadering van 7 april over urgentiegebieden is de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd door onze wethouder Frans van Hoof en zijn ambtenaren. Op 21 april moest in de raadsvergadering een besluit genomen worden over het wel of niet aanwijzen van de urgentiegebieden.

Lees verder

Pagina's