h
31 augustus 2015

Het XXI SP Congres 28 november 2015

Foto: SP / sp.nl

Zaterdag 28 november vindt het 21ste Partijcongres van de SP plaats. Tijdens dit congres bespreken de afgevaardigden de afgelopen periode, de plannen voor de komende periode en vinden er verkiezingen plaats voor het Partijbestuur. Vooral de vraag wie de opvolger van Jan Marijnissen (partijvoorzitter) wordt, trekt de aandacht.

Lees verder
4 juli 2015

Groot Bijstervelt, Raadsvergadering 30 juni 2015

Foto: Gemeente Oirschot / Website oirschot.nl

We verkopen Groot Bijstervelt aan het COA en daarmee komt er voor een periode van 10 jaar een AZC voor de opvang van 600 asielzoekers. Als het aan de SP had gelegen, was dit het besluit geweest van de raadsvergadering van 30 juni.

Lees verder
18 juni 2015

De Participatiewet: theorie en praktijk

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening. En belangrijk hierbij is dat de gemeente (in Oirschot de ISD) verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Lees verder
14 juni 2015

Lezing Harry van Bommel over IS

Foto: SP / www.sp.nl

Maandag 29 juni aanstaande komt SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel naar Best om een lezing te geven over IS (Islamitische Staat).

Lees verder
30 mei 2015

Jan Marijnissen kondigt vertrek aan

Foto: SP / sp.nl

Jan Marijnissen heeft zijn voorgenomen vertrek als voorzitter van de SP bekend gemaakt. Er wordt op dit moment gekeken naar een opvolger.

Lees verder
19 mei 2015

Red de zorg! Teken de petitie

Foto: zaanstreek.sp.nl / zaanstreek.sp.nl

Er worden miljarden bezuinigd op onze zorg. Verzorgingshuizen moeten sluiten,  thuiszorgmedewerkers worden ontslagen en voor
verpleeghuizen en zorg voor psychiatrische en gehandicapte cliënten is steeds minder geld.

Lees verder
18 mei 2015

SP in coalitie Provinciale Staten

Foto: SP partijbestuur / De Nieuwe Lijn - 15 mei

Tijdens een ingelaste regioconferentie (9 mei) van de SP Noord-Brabant hebben de afgevaardigden van de lokale SP afdelingen vóór deelname aan de coalitie en vóór het coalitieakkoord gestemd. Voor de afdeling Oirschot waren Thea Cichy - van Gessel en Frans van Boekhold aanwezig.

Lees verder
16 mei 2015

Onderzoek onder docenten speciaal onderwijs

SP-Kamerlid Tjitske Siderius is een onderzoek gestart onder docenten in het speciaal onderwijs.

Lees verder
16 mei 2015

Basisinkomen: Paul Ulenbelt legt uit

In een uitvoerig gesprek met Erik de Vlieger zet Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP, helder uiteen wat de bezwaren zijn tegen een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Lees verder
2 mei 2015

TREURNIS

Foto: Gemeente Oirschot / Gemeente Oirschot

Op 24 maart maakte het College van B&W van de gemeente Oirschot bekend dat er een asielzoekerscentrum komt in Groot Bijstervelt. De gemeenteraad nam, mede op initiatief van de SP, het roer over. Niet het College, maar de raad als volksvertegenwoordiging moet het besluit hierover nemen. En ook andere initiatieven moeten een kans krijgen.

Lees verder

Pagina's