h
8 juli 2011

Waarom het pensioenplan wat er nu ligt niet eerlijk is

Het pensioenplan is in ogen van de SP (maar ook van bijvoorbeeld FNV Bondgenoten) niet eerlijk. Waarom vinden wij het niet eerlijk en wat zijn de argumenten?

Lees verder
7 juli 2011

Ledenwerven een groot succes, veel nieuwe leden en nog meer sympathie

Al eerder hebben we op deze site bericht over de voortgang van het ledenwerven in de gemeente Oirschot. We hebben een klein deel van Oirschot gehad maar hebben maar liefst 32 nieuwe leden bij mogen schrijven. De sympathie voor de SP lijkt groot in Oirschot en de SP vrijwilligers hebben overwegend positieve reacties mogen ontvangen.

Lees verder
5 juli 2011

Debat over intensieve veehouderij: goed initiatief met gemiste kansen

Op 29 juni j.l. organiseerde de gemeente Oirschot een openbare debatavond over de toekomst van de intensieve veehouderij in het buitengebied van Oirschot en de Beerzen. Het werd een drukbezochte avond vol emoties van zowel voor - als tegenstanders van deze vorm van veehouderij.

Lees verder
5 juli 2011

Oirschot en de klauwen van Europa

Europa, het lijkt ver weg maar dat is het niet. Europa heeft effect op iedereen en dus ook op de inwoners van de gemeente Oirschot. Wat gebeurt er in Europa? Hoe kwam het zover? De SP heeft een filmpje gemaakt waarin in 15 minuten op een makkelijke manier uitgelegd wordt wat er gebeurt is en wat men wil.

Lees verder
4 juli 2011

Ledenwerven gaat voort, de Drossaard kleurt rood

Zoals eerder al bericht op deze site is de SP afdeling in oprichting Oirschot-de Beerzen volop bezig met het werven van nieuwe leden in Oirschot. We hebben nog maar een klein deel van Oirschot gehad (een stuk van de Notel en de Gildewijk bijvoorbeeld) maar het is erg succesvol te noemen met 30 nieuwe leden en nog veel meer mensen die erg positief zijn over de SP en de lokale SP activiteiten.

Lees verder
30 juni 2011

SP Oirschot-de Beerzen blij met besluit van gemeente Oirschot omtrent WSD maar verontrust over mogelijke bezuinigingen

De SP afdeling in oprichting Oirschot-de Beerzen complimenteert de gemeente Oirschot met het in onze ogen juiste besluit om de WSD (sociale werkvoorziening) onaangetast te laten. We zijn blij met deze stap en juichen het dan ook van harte toe! Burgemeester Severijns van onze gemeente gaf verder aan: “De zwakkeren blijven we beschermen en het is niet zo dat we alleen maar bezuinigen.” We zullen de heer Severijns en het college van B&W in het geheel uiteraard houden aan deze uitspraak. De rekening van deze crisis mag volgens de SP absoluut niet komen liggen bij mensen die het al moeilijk hebben en door asociaal landelijk beleid nog verder in de moeilijkheden dreigen te komen. De gemeente heeft hierin ook een belangrijke taak en die zullen we in de gaten houden. Het WMO-beleid moet in onze ogen dan ook fatsoenlijk en goed zijn en we hopen natuurlijk in zowel het college van B&W een bondgenoot te vinden als in de Oirschotse politiek in het algemeen.

Lees verder
29 juni 2011

Opiniestuk: Mag ik eigenlijk nog wel bestaan?

Dit zullen veel mensen met een handicap en/of een beperking zich de laatste tijd afvragen! Door de plannen van dit kabinet (VVD,CDA en gedoogpartner PVV) worden zij op allerlei manieren aangepakt of anders gezegd: “Alle menswaardige voorzieningen worden van hen afgepakt!”

Lees verder
28 juni 2011

SP Oirschot en zorg

We hebben als SP Oirschot-de Beerzen zijnde al diverse keren ingesproken tijdens gemeenteraadsvergaderingen in Oirschot. We hebben o.a. ons licht laten schijnen over de grote verantwoordelijkheid die bij de gemeente neer is gelegd met het oog op zorg. Nicole Sterken (bestuurslid) heeft destijds de onderstaande tekst opgelezen voor de mensen van de gemeenteraad Oirschot.

Lees verder
28 juni 2011

Succesvolle ledenwerving in de Gildewijk

Op zondagmorgen 26 juni bezorgde het wervingsteam van de SP Oirschot de Beerzen, onder de bezielende leiding van SP bestuurslid Jan van Houtum, in iedere brievenbus van de Gildewijk de wervingsbrief "Wij hebben je nodig". Maandagavond ging het SP team deur aan deur de mensen polsen of ze, naar aanleiding van deze brief, belangstelling hadden voor het werk van de SP Oirschot-de Beerzen en eventueel lid wilden worden van onze partij.SP - Gildewijk Oirschot - 01

Lees verder
27 juni 2011

SP Oirschot-de Beerzen op de Partijraad in Amersfoort

Voor het eerst in de geschiedenis was de SP afdeling in oprichting Oirschot-de Beerzen welkom op de Partijraad van de SP. Voorzitter Toine van den Hurk en organisatiesecretaris Sander Putmans (namens de Groep van 30) waren door de landelijke SP uitgenodigd voor deze dag. Sander moest wegens ziekte afhaken, Toine was wel aanwezig. De dag was volgens hem ‘inspirerend en informatief’ en hij was blij om weer te zien dat de SP er ‘keihard tegenaan wil om de asociale plannen van het kabinet te stoppen’.

Lees verder

Pagina's