h
16 juli 2011

SP Oirschot-de Beerzen in het nieuws

Afgelopen dinsdag hadden we een interview met het Eindhovens Dagblad. Het artikel is pas in de krant verschenen. Kijk hier om het artikel op de internetpagina van het Eindhovens Dagblad te lezen.

Lees verder
13 juli 2011

Boekentip - Nieuw optimisme

In dit boek doet Jan Marijnissen uit de doeken hoe hij werd wie hij nu is. Hij vertelt daarbij ook hoe hij en anderen ervoor hebben gezorgd dat de SP zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is.

Lees verder
9 juli 2011

Opiniestuk: Winkels in Oirschot open op zondagen en feestdagen, is het wel zo’n zege?

Het is inmiddels alweer een tijdje een feit dat de Oirschotse winkels C1000 en Jumbo op zondag geopend zijn. Jumbo begon ermee en C1000 voelde zich met het oog op concurrentie genoodzaakt om te volgen. Ook op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag willen winkels open of zijn al open. De grens lijkt steeds te verschuiven en werknemers hebben steeds meer aan te passen.

Lees verder
8 juli 2011

Waarom het pensioenplan wat er nu ligt niet eerlijk is

Het pensioenplan is in ogen van de SP (maar ook van bijvoorbeeld FNV Bondgenoten) niet eerlijk. Waarom vinden wij het niet eerlijk en wat zijn de argumenten?

Lees verder
7 juli 2011

Ledenwerven een groot succes, veel nieuwe leden en nog meer sympathie

Al eerder hebben we op deze site bericht over de voortgang van het ledenwerven in de gemeente Oirschot. We hebben een klein deel van Oirschot gehad maar hebben maar liefst 32 nieuwe leden bij mogen schrijven. De sympathie voor de SP lijkt groot in Oirschot en de SP vrijwilligers hebben overwegend positieve reacties mogen ontvangen.

Lees verder
5 juli 2011

Debat over intensieve veehouderij: goed initiatief met gemiste kansen

Op 29 juni j.l. organiseerde de gemeente Oirschot een openbare debatavond over de toekomst van de intensieve veehouderij in het buitengebied van Oirschot en de Beerzen. Het werd een drukbezochte avond vol emoties van zowel voor - als tegenstanders van deze vorm van veehouderij.

Lees verder
5 juli 2011

Oirschot en de klauwen van Europa

Europa, het lijkt ver weg maar dat is het niet. Europa heeft effect op iedereen en dus ook op de inwoners van de gemeente Oirschot. Wat gebeurt er in Europa? Hoe kwam het zover? De SP heeft een filmpje gemaakt waarin in 15 minuten op een makkelijke manier uitgelegd wordt wat er gebeurt is en wat men wil.

Lees verder
4 juli 2011

Ledenwerven gaat voort, de Drossaard kleurt rood

Zoals eerder al bericht op deze site is de SP afdeling in oprichting Oirschot-de Beerzen volop bezig met het werven van nieuwe leden in Oirschot. We hebben nog maar een klein deel van Oirschot gehad (een stuk van de Notel en de Gildewijk bijvoorbeeld) maar het is erg succesvol te noemen met 30 nieuwe leden en nog veel meer mensen die erg positief zijn over de SP en de lokale SP activiteiten.

Lees verder
30 juni 2011

SP Oirschot-de Beerzen blij met besluit van gemeente Oirschot omtrent WSD maar verontrust over mogelijke bezuinigingen

De SP afdeling in oprichting Oirschot-de Beerzen complimenteert de gemeente Oirschot met het in onze ogen juiste besluit om de WSD (sociale werkvoorziening) onaangetast te laten. We zijn blij met deze stap en juichen het dan ook van harte toe! Burgemeester Severijns van onze gemeente gaf verder aan: “De zwakkeren blijven we beschermen en het is niet zo dat we alleen maar bezuinigen.” We zullen de heer Severijns en het college van B&W in het geheel uiteraard houden aan deze uitspraak. De rekening van deze crisis mag volgens de SP absoluut niet komen liggen bij mensen die het al moeilijk hebben en door asociaal landelijk beleid nog verder in de moeilijkheden dreigen te komen. De gemeente heeft hierin ook een belangrijke taak en die zullen we in de gaten houden. Het WMO-beleid moet in onze ogen dan ook fatsoenlijk en goed zijn en we hopen natuurlijk in zowel het college van B&W een bondgenoot te vinden als in de Oirschotse politiek in het algemeen.

Lees verder
29 juni 2011

Opiniestuk: Mag ik eigenlijk nog wel bestaan?

Dit zullen veel mensen met een handicap en/of een beperking zich de laatste tijd afvragen! Door de plannen van dit kabinet (VVD,CDA en gedoogpartner PVV) worden zij op allerlei manieren aangepakt of anders gezegd: “Alle menswaardige voorzieningen worden van hen afgepakt!”

Lees verder

Pagina's