h
2 februari 2016

Een NEE tegen het associatieverdrag met de Oekraïne is in ieders belang!

Op 6 april krijgen we opnieuw de kans om ons uit te spreken over de uitbreidingsdrang van de EU. In 2005 hebben we als Nederland, samen met Frankrijk, tegen de Europese Grondwet gestemd. Vervolgens is de machtsuitbreiding van de EU toch gewoon doorgegaan. Na toetreding van zowat heel Oost-Europa volgde het associatie verdrag met de Oekraïne. Dit verdrag leidde de afgelopen twee jaar tot een burgeroorlog met al 8000 doden, 900.000 vluchtelingen en 1,3 miljoen ontheemden, een bevolking die tot op het bot verdeeld is, en het land aan de economische afgrond bracht. Instemmen met het associatieverdrag zal het interne conflict verder verscherpen en de situatie voor de Oekraïense bevolking alleen maar verslechteren.

Lees verder
30 januari 2016

Bewoners Lindenlaan geven hun ideeën over verbeteringen van hun straat

Foto: SP

Op 14 januari luisterde SP-wethouder Frans van Hoof aandachtig naar de vele reacties en ideeën van de bewoners van de Lindenlaan op een bijeenkomst in de openbare school “De Linde”. Deze bewoners waren zeer benieuwd naar de plannen die de gemeente had voor hun straat, de opkomst was dan ook uitstekend.

Lees verder
25 januari 2016

Bezoek aan biologisch geitenbedrijf van Michael Borsten

Foto: DeGeitenwinkel / www.degeitenwinkel.nl

In het verkiezingsprogramma van de SP pleiten wij voor een gezonde veehouderij. Wij kunnen dit niet beter toetsten dan door op bezoek te gaan bij bedrijven die al een heel eind op de goede weg zijn. Wij kunnen wel bepaalde standpunten hebben maar zijn die ook uitvoerbaar voor biologische of gangbare bedrijven.

Lees verder
13 januari 2016

Passend wonen voor iedereen!

Een paar jaar terug bezetten jongeren van het JongerenPanel Oirschot de rotondes met tentjes vanwege het tekort aan passende woonruimte voor jongeren. Ook horen we geluiden van mensen die niet willen verhuizen vanwege stijgende woonlasten. En inmiddels blijkt onze gemeente een van de rijkste van Nederland, maar kan er in Oirschot nog wel betaalbaar gewoond worden?

Lees verder
30 november 2015

Opzetten netwerk uitdaging toeristenpoorten

Op 9 november deed SP-wethouder Frans van Hoof een openingswoordje op de bijeenkomst van de Oirschotse toeristenpoorten. Hij deed dat bij de nieuwste poort: “de Schelft” van de familie Wilborts aan de Kattenbergseweg in Middelbeers. Een speciale plek voor de wethouder, want hij groeide daar op, zijn ouders bouwden die boerderij eind jaren 50 van de vorige eeuw. 

Lees verder
14 november 2015

Bewoners De Pullen praten mee over inrichting buurt

Foto: B.V. de Pullen / www.pullenoirschot.nl

Afgelopen maand schoof SP-wethouder Frans van Hoof aan bij een sessie in buurthuis ’t Puntje.

Lees verder
1 november 2015

Vluchtelingen in Den Beerschen Bak?

Foto: bykst / Pixabay

COA en gemeenteraad Oirschot onderzoeken aanbod vluchtelingenopvang in Den Beerschen Bak

Lees verder
28 oktober 2015

Programmabegroting 2016

Foto: EME / Pixabay

Op 27 oktober vergaderde de raad over de “programmabegroting 2016”. Dat zijn de plannen van de gemeente voor het komende jaar en het financiële plaatje dat daar bij hoort. Wat opvalt is dat er voor het eerst sinds jaren een sluitende begroting ligt. Dat is een begroting zonder nieuwe bezuinigingsplannen of extra belasting om tekorten weg te werken. Iets wat de coalitie van CDA, SP, Dorpsvisie en PvdA ook nastreeft.

Lees verder
26 oktober 2015

Regioconferentie in aanloop naar SP congres

Foto: Erik Strijbos / Erik

Op 10 oktober was er een regioconferentie van alle afdelingen van de provincie Brabant. Vanuit Oirschot waren we met 3 personen afgevaardigd. De belangrijkste agendapunten waren o.a. de voorbereidingen op het 21e SP Congres.

Lees verder
24 oktober 2015

Gaat Oirschot nu eindelijk betaalbare woningen bouwen?

Foto: Didgeman / Pixabay

Op 6 oktober werd een tipje van de sluier omtrent de nieuwe woonvisie opgelicht. De woonvisie beschrijft hoeveel woningen er gebouwd gaan worden in de komende jaren en hoe bijvoorbeeld doorstroming kan worden gestimuleerd.

Lees verder

Pagina's