h
4 juni 2014

Nieuwe historische mijlpaal : coalitie met SP gaat van start

Op 27 mei 2014 was het zover. De gemeenteraad boog zich over het nieuwe coalitieakkoord van CDA, SP, Dorpsvisie en PvdA.

Lees verder
4 juni 2014

Trots op bereikt coalitieakkoord 2014 – 2018

Het heeft even geduurd, maar na zorgvuldig onderhandelen met  de coalitiepartners ligt er nu een akkoord waar we best trots op zijn. Uiteraard hebben we niet ons volledige verkiezingsprogramma kunnen binnenhalen, maar wel een heel groot gedeelte.

Lees verder
30 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen.

Lees verder
10 mei 2014

Bijeenkomst tegen schaliegas

De SP Oirschot prefereert investeringen in schone energie, en wijst alleen al om deze reden het boren naar schaliegas af. Volgens diverse recente rapporten zou de winning van schaliegas veilig zijn, echter bij recente boringen (die ook veilig waren verklaard) zijn aardbevingen geconstateerd, en vervuilingen in het grondwater.

Lees verder
7 mei 2014

Coalitievorming update

Ten behoeve van de coalitievorming mogen we weinig loslaten over de gang van zaken en is er afgesproken dat alle nieuwtjes via de formateur naar buiten worden gebracht. Ondanks dat dit bericht dus weinig nieuws zal bevatten, willen we jullie toch graag enigszins op de hoogte brengen.

Lees verder
25 april 2014

Mest vervuilt ons grondwater

Vraag is wat het nieuwe college van B&W binnenkort presenteert op het gebied van samenleving en veehouderij. Krijgen we meer of minder beesten en mest?

Lees verder
19 april 2014

Superstaat nee, samenwerken ja

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie.

Lees verder
14 april 2014

Veel klachten over laagvliegende luchtmacht

Vanavond was er een informatie-avond op het gemeentehuis, georganiseerd door de Luchtmacht. Nog voordat de presentatie werd afgerond waren er felle reacties vanuit het publiek over de overlast door laagvliegende helicopters.

Lees verder
10 april 2014

Word lid

Op 19 maart hebben veel mensen in onze gemeente gestemd op de SP. Dat waarderen wij zeer. Dank voor die steun. Maar is stemmen genoeg?

Lees verder
9 april 2014

Het CDA kiest voor het verleden

De SP, de grote winnaar van de verkiezingen in Oirschot, is bij de coalitiebesprekingen aan de kant gezet. Het CDA kiest met de voortzetting van de oude coalitie voor het verleden en niet voor de toekomst. Er deed zich een unieke kans voor om met een combinatie van SP en CDA te kiezen voor een sociale toekomst. Een toekomst met een keuze voor alle mensen van de gemeente Oirschot. Een participatiesamenleving met het accent op menswaardige deelname van iedereen in Oirschot - oud en jong, rijk of arm, gezond of ziek, werkzaam of werkloos. Solidariteit als uitgangspunt. Een belangrijk uitgangspunt voor zowel het CDA als de SP. Maar helaas, met de keuze van het CDA voor de VVD, De Gewone Man en D’66 komt het accent te liggen op het uitvoeren van het afbraakbeleid van ons nationale kabinet.

Lees verder

Pagina's