h
20 november 2016

Hoe is het in Oirschot geregeld met de Huishoudelijke Hulp?

Foto: tookapic / Pixabay

Hoe is het eigenlijk geregeld in Oirschot wat betreft de Huishoudelijke Hulp?

Lees verder
11 november 2016

Belangrijk: Busvervoer naar Landelijke Aftrap op 26 november!

Al meer dan 200.000 mensen steunen het Nationaal ZorgFonds en duizenden mensen zijn actief voor onze beweging.

Lees verder
22 oktober 2016

Geslaagd feestje SP Oirschot

Foto: Eric van Laarhoven

Op 16 oktober vierde SP Oirschot haar eerste lustrum samen met haar leden, sympathisanten, toevallige passanten en vertegenwoordigers van andere partijen.

Lees verder
6 oktober 2016

FEEST! Wij bestaan 5 jaar - Vier het met ons mee!

Foto: SP Oirschot / SP Oirschot

Op zondag 16 oktober van 14.00 tot 18.00 uur 2016 viert de SP afdeling Oirschot haar eerste lustrum.

Lees verder
30 september 2016

Help de SP zoeken naar Bieb 2.0

Een paar jaar geleden voerde de SP nog actie tegen de sluiting van de toenmalige Bieb in de Beerzen. Nu zijn we genoodzaakt om ook van de Bieb in Oirschot afscheid te nemen.

Lees verder
26 september 2016

Zaterdag 22 oktober in Amsterdam: de grote anti - CETA/TTIP - demonstratie

Foto: SP / Website SP

LUID ‘NEE’ TEGEN WURGAKKOORDEN

Lees verder
30 augustus 2016

Op naar een Nationaal ZorgFonds

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.

Lees verder
25 augustus 2016

Ik snap er niets meer van

Foto: jacqueline macou / Pixabay

Hoe is het mogelijk dat wij in een klein landje als Nederland in staat zijn zoveel regels te maken dat het gros van de bevolking er niets meer van snapt.

Lees verder
6 juli 2016

Ledenvergadering: nieuwe bestuursleden

Afgelopen 16 juni werd Robert Kat als nieuwe voorzitter gekozen en Frans Timmers als nieuwe penningmeester. Suzanne Staffeleu en Jolanda van Rijen werden herkozen als algemeen bestuurslid en Erik Strijbos werd gekozen als algemeen bestuurslid.

Lees verder
19 juni 2016

Nieuwe ideeën opdoen in de stad, voor de leefbaarheid in onze dorpen

Foto: Lumens / Twitter

Als gemeente zijn we steeds op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening aan onze inwoners. En als SP zien we er uiteraard op toe dat die verbeteringen ook daadwerkelijk ten goede komen aan onze inwoners.  Dat geldt ook voor de zorgverlening waarvoor sinds 2015 de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Na een jaar “proef” draaien met WIJzer in de Enck is het tijd om te kijken of we de juiste werkwijze hebben gevonden, of dat het nog beter en efficiënter kan.

Lees verder

Pagina's