h

Nieuws uit 2015

30 november 2015

Opzetten netwerk uitdaging toeristenpoorten

Op 9 november deed SP-wethouder Frans van Hoof een openingswoordje op de bijeenkomst van de Oirschotse toeristenpoorten. Hij deed dat bij de nieuwste poort: “de Schelft” van de familie Wilborts aan de Kattenbergseweg in Middelbeers. Een speciale plek voor de wethouder, want hij groeide daar op, zijn ouders bouwden die boerderij eind jaren 50 van de vorige eeuw. 

Lees verder
14 november 2015

Bewoners De Pullen praten mee over inrichting buurt

Foto: B.V. de Pullen / www.pullenoirschot.nl

Afgelopen maand schoof SP-wethouder Frans van Hoof aan bij een sessie in buurthuis ’t Puntje.

Lees verder
1 november 2015

Vluchtelingen in Den Beerschen Bak?

Foto: bykst / Pixabay

COA en gemeenteraad Oirschot onderzoeken aanbod vluchtelingenopvang in Den Beerschen Bak

Lees verder
28 oktober 2015

Programmabegroting 2016

Foto: EME / Pixabay

Op 27 oktober vergaderde de raad over de “programmabegroting 2016”. Dat zijn de plannen van de gemeente voor het komende jaar en het financiële plaatje dat daar bij hoort. Wat opvalt is dat er voor het eerst sinds jaren een sluitende begroting ligt. Dat is een begroting zonder nieuwe bezuinigingsplannen of extra belasting om tekorten weg te werken. Iets wat de coalitie van CDA, SP, Dorpsvisie en PvdA ook nastreeft.

Lees verder
26 oktober 2015

Regioconferentie in aanloop naar SP congres

Foto: Erik Strijbos / Erik

Op 10 oktober was er een regioconferentie van alle afdelingen van de provincie Brabant. Vanuit Oirschot waren we met 3 personen afgevaardigd. De belangrijkste agendapunten waren o.a. de voorbereidingen op het 21e SP Congres.

Lees verder
24 oktober 2015

Gaat Oirschot nu eindelijk betaalbare woningen bouwen?

Foto: Didgeman / Pixabay

Op 6 oktober werd een tipje van de sluier omtrent de nieuwe woonvisie opgelicht. De woonvisie beschrijft hoeveel woningen er gebouwd gaan worden in de komende jaren en hoe bijvoorbeeld doorstroming kan worden gestimuleerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier