h

Nieuws uit 2012

6 december 2012

Risico's van een mestfabriek

Op vrijdag 16 november was er een interessante uitzending over mestfabrieken / biovergisters. De mestfabriek die in Oirschot komt, zal hopelijk slechts gevuld worden met het 'tuinafaval' van het naastgelegen natuurgebied, zoals ook eerder is toegezegd. We hopen van harte dat het daar bij blijft, en dat er niet aangevuld gaat worden met voedsel. Of dierlijk afval, met alle gevolgen van dien, zoals is te zien in deze reportage. Op Oirschot blijft van toepassing dan zo'n fabriek stankoverlast geeft, (in)direct milieubelastend is, een ontploffings-risico meebrengt (wanneer er niet wordt gehandhaafd) en dat zo'n fabriek zonder subsidie niet financieel rendabel is.
Mocht u denken dat onze berichtgeving niet geheel objectief is, bekijk dan zeker eens de reportage.

Lees verder
25 november 2012

Provincie stemt in met het plan voor een mestfabriek in Oirschot

Waar we voor vreesden wordt werkelijkheid: vanuit de provincie is er toestemming voor de bouw van een mestfabriek in Oirschot, in een natuurgebied.
De SP Oirschot is hier voornamelijk tegen vanwege de stank overlast en de (stinkende?) transporten die af en aan zullen gaan rijden.
In een eerder nieuwsbericht noemden we nog meer nadelen, klik hier om dit bericht te lezen.

Lees verder
10 november 2012

Herstart van het jongerencentrum

Afgelopen dinsdagavond was een van onze bestuursleden uitgenodigd bij een vrijwilligersvergadering in de Ramblaz. Nu de stichting Welzijn Best-Oirschot (SWBO) sinds 3 weken het jongerencentrum officieel huurt is het jongerenbestuur overbodig geworden en heeft het zichzelf opgeheven. Koen van Kronenburg, die namens het jongerenbestuur sprak, voelde zich wel enigzins buitengewerkt. Dat de sloten van het pand zijn vervangen, zodat het jongerenbestuur niet meer zelfstandig binnen kan, is hiervan een sprekend voorbeeld.

Lees verder
8 november 2012

Korte nieuwtjes over wonen:

De 256 woningen die Laurentius niet zal kunnen gaan bouwen, zullen gebouwd gaan worden door een andere woningcorporatie. We hebben begrepen dat er hiervoor onderhandelingen gaande zijn. Liefst zouden de vervangende woningcorporaties ook de huidige woningen van Laurentius overnemen, maar onduidelijk is of Laurentius hierop in wil gaan. Mits de voorwaarden gunstig zijn, ziet de SP Oirschot dit als een ideale oplossing voor de huidige Laurentius-huurders.

Lees verder
31 oktober 2012

Oirschot vs. Laurentius

De SP Oirschot heeft een bezorgde brief gestuurd aan B en W met daarin vragen over woningcorporatie Laurentius. Met name voor de huidige huurders en toekomstige starters willen we weten wat de gevolgen zijn van de financiële problemen bij Laurentius. U behoort misschien niet tot deze groepen, toch gaat u ongetwijfeld de gevolgen merken. Bijvoorbeeld: Onze jeugd trekt massaal weg uit onze dorpen, omdat er geen betaalbare woonruimte kan worden gevonden. Oirschot zal sterker gaan vergrijzen, terwijl een goede leeftijdsmix juist goed is voor een gezonde samenleving. De gevolgen zullen hun weerslag hebben op o.a. verenigingen en dalende leerlingenaantallen.

Lees verder
14 oktober 2012

Jeugdbeleid; hard nodig

Komende dinsdag praat de gemeente over het Jeugdbeleid. Omdat onze gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt op dit gebied, verdient het speciale aandacht. Niet alleen omdat dit als hoofdstuk weggestopt dreigt te worden in het WMO-beleid, maar vooral omdat het niet helemaal goed gaat op dit punt in onze gemeente. Hierbij denken we aan de samenwerking tussen de welzijnsorganisatie en de gemeente, drugsgebruik, hangjongeren, jongerenwoningnood en het doodbloedende jongerencentrum Ramblaz.

Lees verder

Pagina's

U bent hier