h

Schone energie & milieu

8 maart 2019

SP strijdt voor verlaging energierekening

Foto: SP

Per 1 januari 2019 is de energierekening voor huishoudens flink gestegen. Gemiddeld met 334 euro volgens het CBS.

Lees verder
16 december 2018

SP in actie voor verduurzaming bestaande woningbouw

Foto: rawpixel.com / Pexels

De SP werkgroep “verduurzaming bestaande woningbouw” is een initiatief van een aantal Noord-Brabantse SP leden. Ook vanuit Oirschot doen we daar aan mee. 

Lees verder
10 maart 2017

klimaatfilm van Leonardo DiCaprio in De Enck

Foto: National Geographic / National Geographic

Onze wethouder Frans van Hoof is er in geslaagd om de film van Leonardo Dicaprio : “Before the flood” naar Oirschot te halen.

Lees verder
2 februari 2016

Op zoek naar verbeteringen in het gemeentelijke Afvalbeleid

Op 28 januari 2016 nam SP-wethouder Frans van Hoof deel aan het tweede symposium dat de gemeente organiseerde met de Oirschotse buurtnetwerken. Het thema van de avond was “Afval”. Na de heel positieve inleiding door deskundige Pieter de Reus, ging de wethouder de discussie aan met de aanwezigen. Met name met hen die twijfelden of de nieuwe manier van afval scheiden en ophalen in 2015 wel echt een verbetering was voor de inwoners, ten opzichte van de situatie in 2014.

Lees verder
22 juni 2014

Johan van den Hout groenste politicus van het jaar

SP-gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) van de provincie Noord-Brabant is uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar.

Lees verder
30 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen.

Lees verder
10 mei 2014

Bijeenkomst tegen schaliegas

De SP Oirschot prefereert investeringen in schone energie, en wijst alleen al om deze reden het boren naar schaliegas af. Volgens diverse recente rapporten zou de winning van schaliegas veilig zijn, echter bij recente boringen (die ook veilig waren verklaard) zijn aardbevingen geconstateerd, en vervuilingen in het grondwater.

Lees verder
14 april 2014

Veel klachten over laagvliegende luchtmacht

Vanavond was er een informatie-avond op het gemeentehuis, georganiseerd door de Luchtmacht. Nog voordat de presentatie werd afgerond waren er felle reacties vanuit het publiek over de overlast door laagvliegende helicopters.

Lees verder
4 september 2013

Schaliegas boringen in Oirschot?

Het Brabants Dagblad bericht in een artikel over toplocaties in de provincie Noord-Brabant, om schaliegas te gaan boren. De gemeente Oirschot behoort helaas ook tot deze locaties. Toplocaties zouden zeer dichtbij de kernen van o.a. Spoordonk, Oostelbeers en Oirschot liggen.

Lees verder
1 oktober 2012

Vragen over overtredingen door Oirschotse veehouders

Uit onderzoek door de provincie bleek dat 4 van de 9 gecontroleerde Oirschotse veehouders zich niet aan milieuregels heeft gehouden. We hebben daarom de gemeente vragen gesteld in het belang van de Oirschotse burger: of - en hoe vaak er wordt gecontroleerd op overtreden van de milieuregels. We denken dan aan controle van stikstof-, fijnstof- en ammoniakuitstoot bij de Oirschotse veehouderijen. Maar ook aan controle van regels die gaan over stank, geluid en veiligheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier