h

De kleine kernen

19 juni 2016

Nieuwe ideeën opdoen in de stad, voor de leefbaarheid in onze dorpen

Foto: Lumens / Twitter

Als gemeente zijn we steeds op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening aan onze inwoners. En als SP zien we er uiteraard op toe dat die verbeteringen ook daadwerkelijk ten goede komen aan onze inwoners.  Dat geldt ook voor de zorgverlening waarvoor sinds 2015 de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Na een jaar “proef” draaien met WIJzer in de Enck is het tijd om te kijken of we de juiste werkwijze hebben gevonden, of dat het nog beter en efficiënter kan.

Lees verder
14 oktober 2015

Symposium en informatiemarkt 22 oktober

Foto: Geralt / Pixabay

Op 22 oktober organiseert de gemeente Oirschot samen met de leefbaarheidsnetwerken een symposium en informatiemarkt in Museum “De Vier Quartieren”.

Lees verder
19 maart 2015

Vragenlijst over uitbreiding geitenstal

Foto: Sander Putmans / Sander Putmans

Op 31 maart 2015 stemt de gemeenteraad van Oirschot over een uitbreidingsplan van een geitenhouderij aan de Heiakkerweg in Middelbeers. Om de mening onder de omwonenden hierover te peilen heeft de SP in de week van 16 maart een enquête gehouden onder 50 omwonenden. Het is nog steeds mogelijk de enquête op deze website in te vullen.

Lees verder
29 november 2013

Overhandiging onderzoek sluiting bieb Middelbeers

Op 26 november heeft de SP Oirschot de onderzoeksresultaten betreffende de sluiting van de bibliotheek in Middelbeers in het gemeentehuis overhandigd aan de burgemeester en de wethouder. In het zwart geklede sympatisanten lieten weten de bieb graag open te houden.

Lees verder
18 november 2013

Presentatie onderzoek naar bibliotheek in Middelbeers

Op 26 november om 19.45 uur zal de SP Oirschot de resultaten presenteren van haar onderzoek naar de bibliotheek in Middelbeers. De resultaten worden in het gemeentehuis van Oirschot overhandigd aan de burgemeester en wethouders. We vroegen bij de bibliotheek en de plaatselijke supermarkt wat mensen vonden van deze sluiting. Volgens de SP is er niet goed genoeg gezocht naar alternatieven.

Lees verder
19 oktober 2013

Enquêteren voor de bieb Middelbeers

Afgelopen woensdag en vandaag waren leden van de SP te vinden rond de bibliotheek en bij de supermarkt in Middelbeers. We vroegen de Beerzenaren wat ze vonden van de sluiting van hun bibliotheek.

Lees verder
8 oktober 2013

Busvervoersproblemen

Regelmatig bereiken ons klachten over het openbaar vervoer per bus.
Meest gehoord: de frequentie is te laag, er zijn slechte aansluitingen en soms komen bussen niet opdagen.

Lees verder
4 september 2013

Schaliegas boringen in Oirschot?

Het Brabants Dagblad bericht in een artikel over toplocaties in de provincie Noord-Brabant, om schaliegas te gaan boren. De gemeente Oirschot behoort helaas ook tot deze locaties. Toplocaties zouden zeer dichtbij de kernen van o.a. Spoordonk, Oostelbeers en Oirschot liggen.

Lees verder
15 mei 2013

Verontruste burgers op veehouderij themaavond in Oostelbeers

Afgelopen maandagavond was er in Oostelbeers een thema-avond over de intensieve veehouderij, georganiseerd door de Dorpsraad Oostelbeers. Zowel veehouders als burgers waren vertegenwoordigd en kwamen luisteren naar sprekers van achtereenvolgens: Gemeente Oirschot, GGD en Chris van der Heijden namens twee uitbreidende veehouderijen. Aanleiding voor deze avond zijn de twee veehouderijen in de Driehoek te Oostelbeers die willen gaan uitbreiden – en de verontrusting onder de omwonenden.

Lees verder
1 september 2012

Leegstaande sociale huurwoningen worden weer verhuurd!

Onze actie van afgelopen dinsdag heeft succes gehad: de leegstaande sociale huurwoningen die zouden worden verkocht door Laurentius, worden weer opnieuw te huur aangeboden. Volgende week zullen hiervoor advertenties worden geplaatst in het weekjournaal door Laurentius. Het gaat om woningen op o.a. de Dr. Feijstraat in Oirschot, de Calluna in Middelbeers en de Vestdijk in Middelbeers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier