h

Armoedebeleid bereikt doelgroep niet

23 maart 2020

Armoedebeleid bereikt doelgroep niet

Foto: Breakingpic / Pexels

 

Uit onderzoek door het CBS blijkt dat armoedebeleid de doelgroep niet bereikt. Wij willen inventariseren welke problemen er zijn in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zijn. Daarom de vraag ons te laten weten als je problemen ondervindt: door een reactie hieronder of door een brief of mail.

De Kempengemeenten vinden dat armoede actief door hen moet worden aangepakt. Met name door toeleiding naar werk en waar nodig door financiële ondersteuning, zodat mensen mee kunnen doen (participeren) aan onze samenleving.

De gemeente Oirschot geeft bijvoorbeeld aan een “ruimhartig armoedebeleid” te voeren. Iedereen die onder de armoedegrens blijft kan worden geholpen. Ze gaan zelfs zo ver om te stellen dat zij, als de armoede toeneemt, meer moeten investeren waarbij ruimte moet worden gemaakt binnen de bestaande gemeentelijke begroting. Prachtige woorden! De gemeente heeft haar mond vol termen als “participatie”, “eigen kracht” en “kansen voor iedereen”.

Onze afdeling vindt dat die termen vaak een excuus zijn voor het doorvoeren van forse bezuinigingen op de Participatiewet en/of de WMO. Als we willen dat minimahuishoudens, ouderen en minder validen zich ook in de toekomst kunnen ontwikkelen en mee kunnen blijven doen, dan moet de gemeente zorgen  voor voldoende ondersteuning. Ondersteuning in de zin van professionele- en financiële ondersteuning waar dat nodig is. Een beroep doen op de “eigen kracht” van bewoners betekent niet dat de gemeente zich overal van kan terugtrekken. Bezuinigingen moeten en mogen niet de leidraad zijn, maar de vraag hoe we kunnen zorgen dat mensen die hiervan afhankelijk zijn daadwerkelijk worden geholpen. GEEF MENSEN DE ONDERSTEUNING DIE ZE VERDIENEN!

Vorig jaar heeft het CBS in de armoede-monitor onderzoek gedaan naar de collectieve ziektekostenverzekering, een individuele inkomenstoeslag en de participatieregeling. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het “armoedebeleid Kempen” haar doelgroep niet bereikt.

Ongeveer vijf procent van de inwoners komt na een vermogenstoets in aanmerking voor de regelingen. Het streven van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden is dat minstens 80 procent van die doelgroep daar ook gebruik van maakt. Maar dat percentage wordt bij lange na niet gehaald, blijkt uit de armoedemonitor. De collectieve ziektekostenverzekering wordt gebruikt door 35,5 procent van de doelgroep, 32 procent laat zich ondersteunen door de individuele inkomenstoeslag en een schamele 6 procent weet de participatieregeling 18+ te vinden.

Eind eerste kwartaal 2020 moeten de colleges van de Kempengemeenten de nieuwe kadernota rond armoede- en minimabeleid aan de orde stellen in hun gemeenteraden. Daarin zou concreet de vraag moeten worden beantwoord hoe deze doelgroep geholpen kan worden.

Op dit moment bekijken we hoe we hiermee als SP afdeling mee aan de slag kunnen gaan. Daarom willen we iedereen uitnodigen om zijn- of haar ervaringen met de Participatiewet en WMO met ons te delen. Dat kan via een e-mail, een brief of met een bericht onder dit artikel. Hierdoor krijgen we een beter inzicht hoe de Maatschappelijke dienstverlening de Kempen en Kempenplus worden ervaren.

Dat helpt ons om de juiste aanpak te bepalen. Bijvoorbeeld door met een enquête, gericht op de WMO en Participatiewet, binnen de gemeenten langs de deuren te gaan. Of misschien door een meldpunt op te richten. Maar we roepen iedereen op om hier ook zelf over na te denken en zelf met ideeën te komen. Of nog beter straks zelf mee te doen met eender welke actievorm die binnen onze afdeling wordt gekozen!

Afhankelijk van de inhoud- en het aantal van de reacties overwegen we om aan de (beleids)verantwoordelijken een zwartboek aan te bieden.

Je kunt hieronder een reactie achterlaten. Vul naam en mailadres in, en geef je reactie in het blok "comment". Klik daarna op "Opslaan".

Reactie toevoegen

U bent hier