h

SP in actie voor verduurzaming bestaande woningbouw

16 december 2018

SP in actie voor verduurzaming bestaande woningbouw

Foto: rawpixel.com / Pexels

De SP werkgroep “verduurzaming bestaande woningbouw” is een initiatief van een aantal Noord-Brabantse SP leden. Ook vanuit Oirschot doen we daar aan mee. 

Heb jij hiervoor ook belangstelling of heb je ideeën? Laat een bericht achter.
 

Binnen de discussie over de klimaatverandering, klimaatakkoord en energietransitie richt deze werkgroep zich op de verduurzaming van de bestaande woningbouw.
Hier is veel te winnen. De werkgroep kiest hierbij voor 2 duidelijke uitgangspunten:

  1. De lusten en lasten van de verduurzaming dienen eerlijk verdeeld te worden.
  2. De mensen dienen de gelegenheid te hebben om mee te denken en mee te beslissen over hoe hun omgeving en hun wijk duurzaam wordt.

Nederlandse huishoudens verbruiken ongeveer 1/7de deel van het totale Nederlandse energie. Als dat verbruik weg zou vallen, zou dat een aanzienlijke besparing met zich meebrengen. Het doel van de provincie Noord-Brabant is dat het in 2050 nog resterende deel van de nu bestaande woningvoorraad Nul Op de Meter is. Gemeenten zijn ook bezig met “energieneutraal” worden. Ook hier speelt de bestaande woningvoorraad en bebouwing een belangrijke rol.
Het principe op zich (ook als het gaat om de bestaande woningvoorraad) is niet zo moeilijk:

  • het energieverbruik moet drastisch omlaag en
  • de resterende energiebehoefte moet met duurzame technieken opgewekt worden.

De energietransitie zal bij ongewijzigd beleid ernstige sociale gevolgen hebben. Duurzame alternatieven zoals zonnepanelen, isolatie en bijvoorbeeld een warmtepomp kosten veel geld. Niet iedereen kan dat betalen. Daarom moeten we die kosten eerlijk verdelen tussen bedrijven en burgers, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, woningbezitters en huurders. Dat kan best als de vervuiler betaalt.  Ook de vraag naar sloop of vervangende nieuwbouw zal vaker op tafel komen.
Maar een eerlijk Klimaatakkoord gaat niet alleen over kosten. Het gaat ook over het betrekken van mensen. Tot nu toe is de energietransitie vooral een top down-verhaal. “Jullie moeten verduurzaamd worden”. Te weinig is het een bottom up-verhaal “wij willen verduurzaamd worden (en wel op onze condities)”. Laat mensen meedenken en meebeslissen over hoe hun omgeving en hun wijk duurzaam wordt. Plaats mensen niet voor het blok. Dat is in de eerste plaats een opdracht voor gemeenten en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Als mensen betrokken worden, wordt het klimaat iets van ons allemaal.
Dat betekent organisatie op wijkniveau. Bestaande gebreken (“het tocht” en “er staat schimmel”) kunnen dan meteen worden meegenomen. Woningbouwverenigingen hoeven hierin niet persé tegenstander te zijn. Veel corporaties zijn van goede wil en ons bindt bijvoorbeeld de wens tot het afschaffen van de verhuurdersheffing.
Er zit een politieke kant aan. Gemeenten willen energieneutraal zijn in jaar X en ze moeten een warmteplan hebben als er een stadsverwarming aanwezig is. Raadsfracties van de SP lopen daar tegen aan.
De Brabantse SP - Werkgroep Verduurzaming bestaande woningbouw wil dit proces bevorderen. Met kennisopbouw, met het opbouwen van een netwerk, met voorlichtingsavonden aan bewoners, met ouderwets wijkwerk, met werkbezoeken, contact met energiecoöperaties, en met alle andere middelen die het doel dienen.
Het is een instap in het grote transitieproces, die geschikt is voor de SP en waarin de SP een rol kan vervullen, die andere instanties niet oppakken. 

Reactie toevoegen

U bent hier