h

Vragen over de bibliotheek

18 juni 2017

Vragen over de bibliotheek

Op 27 juni wordt er beslist over de toekomst van onze bibliotheek. De bibliotheekfuncties zijn in de afgelopen jaren al behoorlijk uitgekleed en/of verminderd.

Er zijn momenteel twee opties door de verantwoordelijk wethouder voorgeschoteld: afslanking of een doorverwijzing naar Best. Dat laatste is voor ons onbespreekbaar gezien de fysieke afstand.

Een derde voorstel van Bibliotheek de Kempen zelf was onvoldoende uitgewerkt en bevatte veel onduidelijkheden. Bij nadere bestudering van de presentatie van bibliotheek de Kempen en van hun website en hun jaarverslag, zijn we van mening dat we onvoldoende inzicht hebben in het functioneren van de bieb en de effectiviteit van haar activiteiten voor de verschillende doelgroepen. Het voorstel was onvoldoende vernieuwend (alleen verdere afslanking) en ver onder de maat voor deze professionele instelling (met een budget van meer dan 3 miljoen!)

Wij zijn van mening dat bibliotheek de Kempen, zo niet de wethouder ons veel gedetailleerder inzicht moet geven in het huidig functioneren van de bieb, de mening van de huidige gebruikers, en met een werkelijk vernieuwend voorstel moet komen dat recht doet aan de behoeften en mogelijkheden van de verschillende dorpen (Spoordonk, de Beerzen en Oirschot) en rekening houdt met de digitalisering van onze samenleving. Daarom stuurden we halverwege de maand mei een brandbrief met vragen naar de verantwoordelijk wethouder.

Zonder gedetailleerde informatie over gebruik, effectiviteit, doelgroepen, manieren van inspraak over het functioneren van de bieb etc., vinden wij het onverantwoord om een keuze te maken over de toekomst van de functies die onze bieb momenteel voor onze inwoners vervult.

Hieronder is onze brief te lezen:

Reactie toevoegen

U bent hier