h

Help de SP zoeken naar Bieb 2.0

30 september 2016

Help de SP zoeken naar Bieb 2.0

Een paar jaar geleden voerde de SP nog actie tegen de sluiting van de toenmalige Bieb in de Beerzen. Nu zijn we genoodzaakt om ook van de Bieb in Oirschot afscheid te nemen.

Het aantal mensen dat er boeken komt lenen staat in geen verhouding tot de bijna € 400.000,- die de gemeente jaarlijks betaalt voor het openhouden van de Bieb in de Enck. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we afscheid willen nemen van de functies die de Bieb vervult. Naast het lenen van een boek, is de Bieb ook vooral een ontmoetingsplaats waar je een praatje maakt, of waar je informatie zoekt in boeken of op internet. Verder zette de Bieb zich ook in om mensen die moeite hadden met lezen en schrijven, daar opnieuw in te scholen. Het komende jaar gaan we dus op zoek naar manieren om de verschillende functies van de Bieb op een andere manier in te vullen. Daar kunnen we jullie hulp uiteraard volop bij gebruiken, hoe meer ideeën hoe beter.

In de Beerzen maar ook in Spoordonk is er al jaren geen Bieb meer. Wil dat daarom zeggen dat mensen er geen boeken kunnen lenen, of ergens een praatje kunnen maken?
In sommige gemeenschapshuizen zijn kleine voorraden boeken, net als op de basisscholen. In d’n Deel, in Ons Mevrouw, maar ook bij D’n Inloop (KBO-Oirschot) kun je tevens binnenlopen om bij een kop koffie een praatje te maken. Maar er zijn ook gewoon inwoners die zelf een ruilkast met boeken aan de weg zetten, waar iedereen een boek uit kan halen als hij of zij er een ander boek voor in de plaats zet. Natuurlijk kan het allemaal nog beter en gezelliger misschien. Maar daar kunnen we toch zelf ook voor zorgen. De Oirschotse coalitie, met daarin de SP, is bereid om straks na sluiting van de huidige Bieb, € 100.000,- beschikbaar te stellen om initiatieven van onze inwoners in de verschillende dorpskernen te steunen, die de huidige functies van de Bieb volwaardig vervangen. Als SP willen we een actieve rol spelen om er op toe te zien dat de Bieb straks niet gemist gaat worden.

Dus heb je ideeën of ervaringen met het organiseren van ontmoetingen voor mensen die graag lezen en/of op zoek zijn naar nieuwe informatie en kennis zoals dat nu nog bij de Bieb kan, neem contact met ons op via tel. (06) 285 77 845, via oirschot@sp.nl of door hieronder een berichtje achter te laten.
Dan proberen we met je mee te denken en samen tot werkbare oplossingen te komen.

De noodzaak om mensen te helpen bij het gemakkelijker kunnen lezen en schrijven zal deels via vrijwilligers kunnen gebeuren, die op hun beurt wel professioneel ondersteund worden door een welzijnsorganisatie zoals WBO of Lumens.
Bent u één van de mensen die nu nog gebruik maakt van de Bieb, schroom niet laat ons weten, waarom de Bieb voor u zo belangrijk is. Ook dat helpt ons bij het zoeken naar vervangende oplossingen.

Reacties

De toekomst van de bieb
Vreemd dat een coalitiebesluit als voldongen feit naar buiten wordt gebracht voordat er een openbare discussie in de Raad is geweest en dus ook voordat de Raad een besluit genomen heeft. Het is niet de coalitie die geld ter beschikking stelt maar de gemeente, na een beslissing van de Raad.
Ook jammer dat de gebruikers en medewerkers van de bieb niet op voorhand hebben kunnen meedenken - tenminste dat is wat ik in de krant lees. Maar vooral is het jammer dat er nu weer een aantal betaalde banen verloren dreigt te gaan, en er weer meer mensen genoodzaakt worden te werken zonder betaling.
Maar goed, dan nu de ideeën.
Er kan serieus bekeken worden of de bieb kan verhuizen naar het gemeentehuis. Met wat creativiteit kunnen de balie en de raadszaal gebruikt worden. Die kostbare vierkante meters worden dan veel beter gebruikt. Alternatief is het omgekeerde: de gemeente brengt de baliefunctie juist onder in de bieb. Dan kan de huidige balie van het gemeentehuis kantoortuin worden.
De gemeente laat op die manier zien dat ze in haar eigen vlees kan snijden, in plaats van bezuinigingen op de inwoners af te wentelen. Want zeker gezien de plannen voor (ambtelijke) fusie wordt het gemeentehuis veel te groot en te duur.
Een ander idee is het instellen van leestafels. Ik stel me voor dat cafés en dergelijke een grote tafel beschikbaar stellen, met daarop een mooi aanbod aan tijdschriften. Het concept is dat mensen die aan die tafel zitten, de tijdschriften gratis kunnen lezen en geen verplichting hebben om een consumptie te nemen. De gemeente geeft dan een subsidie voor de tijdschriften, plus een vergoeding voor de gederfde inkomsten van die tafel. Ook zorgt de gemeente samen met de ondernemers voor publiciteit. Misschien kunnen er ook een aantal vaste tablets beschikbaar zijn en een mogelijkheid om leenboeken te bestellen. Hieraan zouden bv de Enck en Ons Mevrouw kunnen deelnemen maar bv ook Den Deel of de Cultuurboerderij, en ook gewone cafés.
Maar het is vooral zaak dat juist ook de gemeente met de gebruikers en de organisatie achter de bieb praat, en kijkt of er met hen een alternatief plan ontwikkeld kan worden. En wel vóórdat er een bezuiniging wordt ingeboekt. Samen doen zou ik willen zeggen.

Leuk en aardig om boekenkastjes her en der neer te zetten, maar van eengfevarieerd, laat staan vollefig aanbod (door asnvragen) is dan geen sprake meer. Het kan nergens anders. Is dat in de huidige maatachappij niet meer belangrijk?

Met boekenkastjes her en der zorg je niet meer voor een gevarieerd en volledig (door aanvragen bij andere bibliotheken) aanbod. Wordt dit niet meer belangrijk gevonden?

Heel erg jammer dit.Ik vind een kastje "zwerfboeken"niet voldoende vervanging voor een bibliotheek.Het is ook heel belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om te gaan lezen en te blijven lezen.Waar houd je dan voorleesuurtjes?
Waar kun je terecht als je een werkstuk voor school moet maken?
En inderdaad:de banen die hiermee verloren gaan,zijn die niet belangrijk?
Ik vind goede boeken leren lezen een belangrijk deel van de opvoeding.

Ik verbaas mij dat er alleen maar over grote dorps kernen wordt gesproken.
En dat de wat kleinere kernen zoals Eersel bijna niet worden vermeld.
Heel frappant dat onze regio nergens word vernoemd,Schenk hier ookeens aandacht aan.
Met vriendelijke groet.
Arnoud van Hove

Het stuk is nog steeds actueel, en gezien het feit dat dit telkens een discussiepunt is zal het dat ook nog wel blijven denk ik en is het ook een dossier wat lastig is.

Een voldongen feit is en was het nog niet. De toon van het artikel is wat dat betreft wat voorbarig denk ik. Maar goed, er is mogelijkheid tot verandering en ik weet dat de SP Oirschot ook voorstander is van diverse faciliteiten in de maatschappij.

Van de SP Oirschot site (2011):

'Kijken naar bezuinigingsmogelijkheden is prima, sluiten niet
Wethouder Machielsen gaf aan dat hij vroeger vaak bij de bibliotheek kwam en een fanatiek lezer is. Ook gaf hij aan dat de bibliotheek veel geld kost en dat men voor een bezuinigingstaak staat. Wij zijn van mening dat kijken naar mogelijkheden om de bibliotheken in onze gemeente draaiend te houden met minder kosten prima is maar dat sluiting een aanslag op de leefbaarheid is. Een gemeente met bijna 18.000 inwoners hoort in onze ogen te beschikken over deze faciliteiten.'

We zamelden er ooit (niet zo lang geleden) ook nog eens 3.500 handtekeningen voor in: https://oirschot.sp.nl/nieuws/2011/09/overhandiging-van-ruim-3500-handtekeningen-tegen-sluiting-van-bibliotheken

Nog steeds denk ik dat het mogelijk is om de bibliotheek open te houden. Echter denk ik dat er dan diverse dingen wellicht anders moeten. Een deel van de ideeën in het artikel lijken me prima, maar niet voldoende. Intussen zijn er volgens mij vanuit de Oirschotse bevolking ook diverse initiatieven en suggesties en dat is natuurlijk heel goed.

Zou de bibliotheek niet weg kunnen van deze (dure) 'A-locatie' en bijvoorbeeld terecht kunnen op een andere plaats? Dat zal volgens mij al aanzienlijk in de kosten schelen. De bibliotheek is natuurlijk een dure voorziening maar ook een met veel leden en gebruikers. Wat is er sinds de laatste discussie (in 2011) gedaan door de directie van de betreffende bibliotheek om een nieuwe discussie voor te zijn en de bestaanszekerheid te garanderen. Men heeft destijds aangegeven erg blij te zijn met de inspanningen van de SP Oirschot en zou ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen, wat helaas nooit plaatsgevonden heeft.

Veel wijsheid en succes gewenst!

Reactie toevoegen

U bent hier