h

Nieuwe ideeën opdoen in de stad, voor de leefbaarheid in onze dorpen

19 juni 2016

Nieuwe ideeën opdoen in de stad, voor de leefbaarheid in onze dorpen

Foto: Lumens / Twitter

Als gemeente zijn we steeds op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening aan onze inwoners. En als SP zien we er uiteraard op toe dat die verbeteringen ook daadwerkelijk ten goede komen aan onze inwoners.  Dat geldt ook voor de zorgverlening waarvoor sinds 2015 de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Na een jaar “proef” draaien met WIJzer in de Enck is het tijd om te kijken of we de juiste werkwijze hebben gevonden, of dat het nog beter en efficiënter kan.

Behalve te kijken of de coördinatie van het zorgloket in de Enck, en de twee teams die daar achter zitten, anders en beter kan, proberen we ook de verbinding te maken met de vrijwilligers die in onze buurten oog hebben voor mensen die het moeilijk hebben of in de problemen dreigen te komen. Dit onderwerp was onderdeel van het buurtnetwerksymposium van 2 juni :  Gezond Samen Leven, in de Doornboom in Middelbeers.

In de zoektocht naar “hoe kan het beter?” ben ik samen met mijn collega’s Raf Daenen en Caspar van Hoek op bezoek geweest bij Lumens in Eindhoven, een welzijnsorganisatie zoals Stichting Welzijn Best Oirschot, maar dan groter. Een heel inspirerend bezoek mag ik wel zeggen, misschien niet zo zeer de activiteiten die we hebben gezien, maar vooral de visie er achter.

We begonnen met een lunch in het “Allee Caffee”, een leerwerkplaats voor mensen met een beperking. Een heel gezellig modern ruim restaurant waar je je meteen thuis voelt en in het geheel niet het gevoel hebt in een opleidingsrestaurant te zitten. Loop er zelf maar eens binnen: Torenallee 22. Volgens de begeleidende coach kan het natuurlijk zijn dat als je een biefstuk bestelt je een vis krijgt, maar dat wordt dan wel weer opgelost. Overigens heeft Lumens nog verschillende van dat soort leerwerkplaatsen in Eindhoven. Belangrijkste taak van de leerwerkplaatsen, naast het leren van een vak, is natuurlijk het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij de mensen met een beperking, zodat zij te zijner tijd gewoon bij een normale werkgever aan de slag kunnen. Zo stromen mensen van de “Allee Caffee” door naar “De Valk restaurants”.

Volgende etappe was buurthuis “Bellefort” dat ligt in het gerenoveerde Philipsdorp, een buurthuis zoals wij die ook hebben: D’n Deel in Spoordonk, Ons Mevrouw in Middelbeers. Een inloop en ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt (kaartje leggen, biljarten, bijkletsen bij een kopje koffie), een plek ook waar verenigingen of activiteitengroepjes thuis zijn, maar waar ook cursussen worden gegeven. Hierdoor komen er ook mensen van iets verder weg, ’s middags wordt er gezellig samen wat gegeten (€ 1.-). Tijdens ons bezoek was er een creatieve cursus bezig voor mensen met een beperking, die prachtige dingen aan het schilderen en plakken waren. Om de buurthuizen financieel rond te laten komen met de afnemende subsidies, heeft Lumens een website ingericht waar de verschillende Eindhovense buurthuizen hun ruimten te huur aanbieden voor vergaderingen, feestjes, cursussen. Kijk maar eens op www.buurtruimte040.nl

Tot slot waren we op één van de hotspots van Eindhoven : Dynamo. Liefhebbers van Metal muziek hoef ik natuurlijk niet te vertellen waar Dynamo zit. Maar Dynamo is veel meer dan dat. Hier kunnen jongeren zich uitleven, zich ontdekken, zich ontplooien, werken aan hun talent. Een belangrijk instrument hiervoor : de Dynamo Jeugdwerk Academy. Als je als jongere nog niet echt weet wat je leuk vindt, loop je daar binnen om te zien waar je passie ligt: sport, hiphop, dans, graffiti, techniek, … Via workshops en cursussen kun je vervolgens je competenties verbeteren, … en waarom niet samen met vrienden evenementen rond jouw passie organiseren en er uiteindelijk je brood mee verdienen? En als je ergens heel goed in wordt, kun je uiteraard op jouw beurt weer andere jongeren inspireren. 

Maar Dynamo (Lumens) beperkt zich niet tot het Dynamo gebouw. Andere activiteiten zijn: Dynamo Jeugdwerk op School en Dynamo Jeugdwerk in de Wijk. Wat dat laatste betreft werkt Lumens ook in Bergeijk, dus waarom over enige tijd ook niet in Oirschot? Want de visie van Lumens: Inspireren – Leren – Werken, waarbij de verantwoordelijkheid altijd bij de betrokken jongere of persoon met een beperking blijft, is volgens mij een ijzersterke. Niet zorgen vóór, maar mensen begeleiden in hun zelfontwikkeling.

Dus al met al een heel nuttige en inspirerende middag bij Lumens in Eindhoven. Volgende stap: kijken of en zo ja op welke manier zij met name ons werken in Oirschot met jongeren en met mensen met een beperking kunnen ondersteunen.

Frans van Hoof, wethouder

Reactie toevoegen

U bent hier