h

Passend wonen voor iedereen!

13 januari 2016

Passend wonen voor iedereen!

Een paar jaar terug bezetten jongeren van het JongerenPanel Oirschot de rotondes met tentjes vanwege het tekort aan passende woonruimte voor jongeren. Ook horen we geluiden van mensen die niet willen verhuizen vanwege stijgende woonlasten. En inmiddels blijkt onze gemeente een van de rijkste van Nederland, maar kan er in Oirschot nog wel betaalbaar gewoond worden?

Nieuwe wetten, regels en samenwerkingsverbanden hebben invloed op het wonen voor de inwoners van de gemeente Oirschot. De gemeente stelt momenteel een nieuwe woonvisie op waarin zij het woonbeleid voor de komende jaren vastlegt, voor zowel huurders als kopers. Binnenkort wordt deze woonvisie in de gemeenteraad behandeld.

De gemeente heeft eerder al eens onderzoek gedaan naar de woonwensen van haar inwoners. Om het beeld helemaal compleet te maken willen we graag wat extra vragen stellen. Hiervoor is een korte vragenlijst samengesteld, het invullen duurt niet langer dan 5 minuten.

U vindt de enquête op www.woneninoirschot.nl

Met de ingevulde vragenlijsten kunnen we jullie geluid nog duidelijker laten doorklinken in de Oirschotse politiek, met als doel: passend wonen voor iedereen!

De vragenlijst is bedoeld voor mensen die een woning zoeken in Oirschot, maar ook voor de mensen die nu elders wonen en graag weer in Oirschot willen terugkeren. We willen daarom vragen om deze vragenlijst zoveel mogelijk te verspreiden!
Ook mensen zonder computer mogen contact opnemen om een afspraak te maken voor het invullen van een vragenlijst, door te bellen naar: 06 - 285 77 845.

SP Werkgroep passend wonen voor iedereen

Reactie toevoegen

U bent hier