h

Vluchtelingen in Den Beerschen Bak?

1 november 2015

Vluchtelingen in Den Beerschen Bak?

Foto: bykst / Pixabay

COA en gemeenteraad Oirschot onderzoeken aanbod vluchtelingenopvang in Den Beerschen Bak

De gemeenteraad van Oirschot is sinds eind september op zoek naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente. De raad wil namelijk meewerken aan een snelle en menswaardige opvang van vluchtelingen in de gemeente.

Eén van de opties die bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is binnengekomen, betreft het vestigen van een mini-azc bij Den Beerschen Bak in Westelbeers. Het COA en de gemeente gaan deze optie de komende weken verkennen en met alle betrokkenen rond de tafel zitten, voordat de raad hierover een besluit kan nemen.

Den Beerschen Bak in Westelbeers heeft aangeboden om haar recreatiepark beschikbaar te stellen voor de opvang van circa 212 vluchtelingen. Het recreatiepark is ongeveer 3,5 ha groot. Het wordt geen volwaardig azc, maar een dependance van een azc in de regio, voor de duur van twee jaar. De voorkeur van de gemeenteraad gaat daarbij uit naar het huisvesten van vergunninghouders (voorheen statushouders); dat zijn vluchtelingen die al een tijdelijke verblijfsstatus hebben, maar nog niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning omdat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Met dit soort versnelde huisvesting van vergunninghouders worden de bestaande azc’s ontlast, zodat zij hun kerntaak beter kunnen uitoefenen: namelijk de opvang van nieuwe vluchtelingen.

Het COA en de gemeente gaan het aanbod van Den Beerschen Bak de komende weken goed verkennen, samen met de directe omwonenden en andere betrokkenen. Op basis daarvan zal de gemeenteraad eind deze maand een besluit nemen of het wel of niet verder wil met deze optie.

Meer informatie kunt u opvragen bij de griffier van de gemeente Oirschot Han Struijs, telefoon 06-48136957, e-mail h.struijs@oirschot.nl.

Bron: Oirschot.nl

Reactie toevoegen

U bent hier